Ny rapport om naturgas i Danmark

Energinet.dk har netop offentliggjort sin årlige forsyningssikkerhedsplan for naturgas med titlen Gas i Danmark.

Planen redegør for forsyningssikkerheden for naturgas i 2009 samt på 10 års sigt. Desuden redegør planen for virkemidlerne til at opretholde forsyningssikkerheden i nødforsyningssituationer.

Planen viser, at Danmark om få år ikke længere er selvforsynende med naturgas, og at der bliver behov for at importere gas. Importen skal sammen med mulige nye fund i den danske del i Nordsøen sikre gasforsyningen indtil Danmark på lang sigt bliver uafhængig af naturgas.

Planen viser endvidere, at naturgasnettet er ved at blive gjort klar til at modtage biogas fra landbruget, og at naturgassystemet allerede er klar til at handle biogas via nettet.

Danmark har i dag 300.000 husstande og virksomheder, som forsynes med naturgas og ca. 500.000 husstande, der får fjernvarme produceret fra naturgas. Desuden forsynes Sverige og dele af Tyskland med naturgas via det danske naturgassystem.

Udbygning af naturgasnettet i Syd- og Sønderjylland
Om få år er Danmark ikke længere selvforsynende med naturgas fra Nordsøen, og der bliver behov for at importere gas i takt med at produktionen fra Nordsøen reduceres.

Derfor forbereder Energinet.dk en udbygning af naturgasnettet i Syd- og Sønderjylland, så det bliver muligt at vende gasstrømmen fra eksport til import fra Tyskland.

Projektet omfatter en ny kompressorstation og en ny naturgasledning parallelt med den eksisterende gasledning mellem Ellund ved den dansk-tyske grænse og Egtved. Projektet til ca. 1,5 mia. kr. forventes delvist finansieret via Energinet.dk's ansøgning om 100 mio. euro (ca. 750 mio. kr.) til forstærkning af gastransmissionsnettet i Østersøregionen fra EU's økonomiske genopretningsplan (Recovery Plan). Udbygningen vil kunne tages i drift i 2013 under forudsætning af de nødvendige godkendelser.

Energinet.dk vil desuden se nærmere på andre muligheder for på længere sigt at få en mere diversificeret gasforsyning som samtidig styrker den regionale europæiske forsyningssikkerhed i overensstemmelse med EU's anden strategiske energiredegørelse.

Naturgassen vil som den mindst CO2-udledende af de fossile brændsler kul, olie og naturgas kunne være det væsentligste overgangsbrændsel for Danmark på vej mod uafhængighed af fossile brændsler.

Biogas i naturgasnettet
Produktionen af biogas i Danmark ventes at stige de kommende år frem mod et niveau i 2020, der svarer til 10 % af det nuværende naturgasforbrug. Dette skyldes blandt andet Regeringens aftale Grøn Vækst, der sigter mod at udnytte 50 % af husdyrgødningen til grøn energi.

Biogassen anvendes i dag fortrinsvist lokalt på decentrale kraftvarmeværker, hvor den med fordel kan erstatte en del af naturgasforbruget.

Distributionsselskaberne og Energinet.dk forbereder i tillæg hertil gassystemet på at kunne modtage biogas, så afsætningsmulighederne øges, og en række eksisterende udfordringer omkring fleksibilitet i forbindelse med produktion og forbrug af biogas løses.

Energinet.dk er allerede klar til at kunne handle biogas via naturgasnettet.

Det ventes, at der vil blive etableret kommercielle opgraderingsanlæg i løbet af en relativ kort tidshorisont.

Forsyningssikkerhedsplanen Gas i Danmark kan ses og downloades her.

For yderligere information:
Infrastrukturchef Søren Juel Hansen, Energinet.dk, dir. tlf. 44 87 33 25.

Illustration:

Om få år er Danmark ikke længere selvforsynende med naturgas fra Nordsøen, og der bliver behov for at importere gas indtil Danmark på lang sigt bliver uafhængig af naturgas.

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.