Nyt regelsæt gør det nemmere for gasleverandørerne

Energinet.dk og distributionsselskaberne har gjort det lettere for både nuværende og nye gasleverandører på markedet ved, at de nu kun skal sætte sig ind i ét regelsæt, uanset hvor i Danmark de skal levere naturgas.

Distributionsselskabernes fælles regelsæt ”Regler for Gasdistribution” træder i kraft den 1. maj 2008 og er en sammenskrivning af de tre hidtidige regelsæt, som for DONG Distributions og HNG Midt-Nord’s områder hed Forbrugerhåndteringsaftaler og for Naturgas Fyns område hed Netkode.

Energinet.dk og distributionsselskaberne startede arbejdet med at få etableret det fælles regelsæt for et år siden. Udgangspunktet for at etablere et fælles regelsæt var at også at se få skrevet nogle tillægsregler ind i regelsættet. Samtidig var det intentionen at få skarpere snitflader mellem de enkelte regeldokumenter. Det betyder at arbejdet med at justere transmissions regler Regler for Gastransport og Regler for Distribution i forhold til hinanden vil fortsætte.

Bedre formidling af reglerne
Det er planen, at regelsættet får en engelsksproget version inden sommerferien i år. Det vil yderligere lette markedsadgangen for udenlandske virksomheder, som ønsker at etablere sig som gasleverandører i Danmark.

Hele dokumentationsstrukturen for EDI kommunikation er samtidig ved at blive revideret, og gasleverandører og deres it-leverandører kan finde de relevante dokumenter på den nye hjemmeside www.gasmarked.dk.  

Det nye regelsæt blev præsenteret for gasleverandørerne på et informationsmøde hos HNG den 2. april 2008.

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.