Open Season: Frist for første bud på udbygning af gasinfrastrukturen

Torsdag den 30. april 2009 kl. 11:30 udløber fristen for, at transportkunder i det danske gastransmissionssystem kan afgive deres bud på lange transportkontrakter.

De første bud fra transportkunderne er uforpligtende i den forstand, at kunderne endnu ikke indgår kontrakterne, men giver deres markedsmæssige vurdering af, hvor i systemet en fremtidig nyetableret transmissionskapacitet vil være mest efterspurgt. Transportkundernes indledende bud danner grundlag for Energinet.dk’s videre analyser af, hvor gastransmissionssystemet skal udbygges.

Først efter Open Season’s anden fase, som slutter i efteråret 2009, forpligter transportkunderne sig til længerevarende kontrakter, mens Energinet.dk forpligter sig til at etablere kapaciteten.

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.