Open season: Gasmarkedet spørges om behovet for ny infrastruktur

Som ansvarlig for forsyningssikkerheden i Danmark har Energinet.dk i flere år været i gang med at undersøge mulighederne for at etablere nye naturgasrør til Danmark.

Danmark får sin naturgas fra den danske del af Nordsøen, og her er produktionen af naturgas ved at klinge af, så Danmark fra 2016 ventes at få behov for at importere naturgas til de mere end 300.000 gasforbrugende husstande og en betydelig del af industrien og kraftvarmeværkerne, som er afhængige af naturgas.

Energinet.dk's bestyrelse har netop godkendt udbudsmaterialet til en såkaldt open season proces omkring ny gasinfrastruktur.

Processen sikrer, at investeringer i ny infrastruktur - ud over energipolitiske begrundelser - besluttes ud fra efterspørgslen i markedet. Det sker ved at kortlægge de kommercielle markedsaktøreres efterspørgsel efter ny infrastruktur på lange transportkontrakter.

De mulige investeringer omfatter bl.a. forsyning fra Tyskland via en forstærkning af gasforbindelsen over den dansk-tyske grænse. Forsyning fra Norge via et nyt sørør til Sverige og Danmark, kaldet Skanled. Og et nyt sørør fra Polen til Danmark, kaldet Baltic Pipe.

Afhængig af, hvilke investeringer der gennemføres, vil det betyde, at der også skal graves et nyt gasrør ned fra Nordjylland til gaslageret i Lille Torup mellem Viborg og Års og videre ned til "motorvejskrydset" i det danske gasnet ved Egtved. Dertil kommer etablering af flere kompressorstationer i forbindelse med naturgasnettet.

Parallelt med processen i Danmark gennemføres tilsvarende processer i Norge, Sverige, Polen og Tyskland.

Danmark vil derfor allerede i slutningen af 2009 eller begyndelsen af 2010 kunne træffe en politisk beslutning om investering i ny gasinfrastruktur baseret på efterspørgslen i markedet. De nye gasrør vil kunne bygges og være i drift tre-fire år senere og derved fortsat sikre stabile leverancer til de danske gasforbrugere - et år eller to inden forsyningerne fra den danske del af Nordsøen ikke længere kan dække det danske forbrug alene.

Alt afhængig af omfanget af investeringerne, kan det danske gasnet inden for syv år være godt på vej til at blive en central og integreret del af det nordvesteuropæiske gasnet. Til gavn for forsyningssikkerheden og til gavn for konkurrencen på gasmarkedet og dermed forbrugerne.

Open season-processen foregår i flere faser. Første fase gennemføres i foråret og er uforpligtende for markedsaktørerne. Anden fase gennemføres i efteråret og er bindende. Det ventes, at de endelige kapacitetsaftaler kan indgås ved årets udgang.

Open season-processen er anbefalet af Sammenslutningen af Energiregulatorer i Europa (ERGEG).

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.