Overvågningen af Lovns Bredning og Hjarbæk Fjord forlænges

Energinet.dk har besluttet at forlænge overvågningen i Lovns Bredning og Hjarbæk Fjord frem til august 2010.

- Efter aftale med Miljøcenter Århus havde vi planlagt ni måneders overvågning, men vi ønsker et endnu bedre grundlag. Derfor forlænger vi overvågningen, så vi nu får næsten halvandet års informationer om vandet i Lovns Bredning og Hjarbæk Fjord, siger gaslagerchef Leif Hansen, Energinet.dk.

Energinet.dk har søgt tilladelse til at udlede saltvand i første omgang under et pilotprojekt i forbindelse med en udvidelse af gaslageret i Lille Torup. Og basisovervågningen skal dokumentere biologien, inden projektet går i gang.

Biologien ændrer sig fra år til år, og især en vinter som den, vi lige har været igennem, kan ændre på iltforholdene, fordi der har været "lagt låg" på vandet i længere tid.

- Den forlængede overvågning vil give data for den produktive sæson i både 2009 og 2010, og jo længere overvågningen er, desto bedre er sammenligningsgrundlaget, siger Ditte Marie Mikkelsen fra Rambøll, der forestår overvågningen for Energinet.dk.

De indsamlede data skal blandt andet vise, om der er perioder, hvor området er særlig følsomt overfor påvirkninger (for eksempel en kortvarig periode med høj biomasse af fiskelarver) og bestemme om der findes arter, der er omfattet af EU's habitatdirektiv.

Hvis Energinet.dk får tilladelse til at udvide gaslageret i Lille Torup, vil vandmiljøet blive overvåget tæt, og udledningen af saltvand vil efter behov blive justeret løbende. Samtidig vil det udledte saltvand blive analyseret for at sikre, at myndighedernes udledningstilladelse bliver overholdt.

Når pilotprojektet er gennemført, vil det blive vurderet, om udvidelsen af naturgaslageret kan fortsætte. Beslutningen træffes af Energinet.dk og forudsætter accept fra miljømyndighederne.

Yderligere oplysninger
Leif Hansen, gaslagerchef, Energinet.dk, tlf. 8999 2722 / 2333 8970

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.