Pressemeddelelse: Energinet.dk iværksætter nødprocedurer for gasforsyningen

Den varslede storm i Nordsøen betyder, at de to danske naturgaslagre skal klare gasforsyningen i det næste døgns tid

Et varslet stormvejr over Nordsøen har fået Mærsk Olie og Gas til at beslutte at evakuere platformen Tyra i Nordsøen. Det betyder, at gasleverancerne til det danske gastransmissionssystem vil blive lukket ned. Det forventes, at nedlukningen sker kl. 20 i aften den 8. november, og at den vil vare omkring 24 timer.

På baggrund af de manglende gasleverancer vurderer Energinet.dk, som har det overordnede ansvar for den danske gasforsyning, at der er behov for at reducere aftaget fra det danske system, for at de manglende leverancer fra Nordsøen ikke skal få konsekvenser for det danske gasmarked. Derfor tager Energinet.dk en nødprocedure i brug, som bl.a. indebærer, at de naturgasfyrende kraftværker, der har såkaldt hyper afbrydelige kontrakter, får afbrudt gasforsyningen og i stedet må anvende alternative brændsler.

Så længe der ikke kan hentes gas i Nordsøen, sker leverancerne til gassystemet fra de to danske naturgaslagre i Lille Torup og Stenlille, som tilsammen rummer tilstrækkeligt med gas til at dække det resterende indenlandske forbrug i perioden med manglende forsyning fra Nordsøen

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.