Pressemeddelelse: Energinet.dk underskriver aftale om at deltage i nordisk naturgasprojekt med ledning til Danmark

Energinet.dk underskriver i dag i Oslo en aftale om at deltage i et nordisk naturgasprojekt ledet af Gassco - den norske gassystemoperatør. Formålet er at undersøge mulighederne for en ny gasledning på havbunden fra Norge til Sverige og Danmark.

 - Projektet ligger i naturlig forlængelse af den danske regerings energipolitiske udspil fra 19. januar 2007, hvor regeringen netop peger på en nødvendig udbygning af gasinfrastrukturen for at skabe adgang til nye gasreserver, når den danske gasproduktion i Nordsøen klinger af efter 2010. Det er helt naturligt, at Energinet.dk går ind og løfter denne opgave, og fører denne del af dansk energipolitik ud i livet, siger adm. direktør Peder Ø. Andreasen, Energinet.dk.

Det nordiske naturgasprojekt omfatter et sørør, der skal gå fra Kårstø ved Stavanger på den norske vestkyst via Skagerrak og Kattegat til Vestsverige med afstikkere ind til Grenland og muligvis også Oslo-området.

- Aftalen med det nordiske konsortium indebærer, at projektet også undersøger det lønsomme i at føre gasledningen til Danmark. Vi indgår derfor som medsponsor for næste projektfase fra 2007-2009, siger adm. direktør Peter Ø. Andreasen, Energinet.dk.

- Hvis det viser sig, at et nyt sørør til Danmark er lønsomt, og såfremt vores bestyrelse og ejer er positive over for projektet, har vi endvidere erhvervet os ret til at kunne indgå som medejer af rørledningen fra Norge til Sverige og Danmark med en ejerandel på 10% samt en forhåndsreserveret kapacitet på 5%, som Energinet.dk vil kunne stille til rådighed for naturgasmarkedets aktører. Aktørerne har derudover selv mulighed for at reservere kapacitet i røret via Gassco. Rørets samlede kapacitet fra Kårstø planlægges at være 20 mio. Sm3/dag.

Anlæg af sørøret uden landanlæg anslås på det nuværende grundlag at udgøre en totalinvestering på ca. 8 mia. kr., hvoraf den danske andel evt. vil udgøre 10%. En eventuel investeringsbeslutning ventes tidligst i slutningen af 2009.

- Som ejer af det overordnede naturgasnet i Danmark har vi ansvaret for forsyningssikkerheden og følger derfor nøje de projekter for udbygning af infrastrukturen, som forskellige aktører har under overvejelse, og som har potentiel indflydelse på forsyningssikkerheden og markedssituationen i Danmark, siger Peder Ø. Andreasen.

På den baggrund iværksatte Energinet.dk i foråret 2006 et internt gasinfrastrukturstudie for at få overblik over og analysere de forskellige infrastrukturmuligheder.

- I efteråret 2006 tog vi kontakt til Gassco i Norge i bestræbelserne på at etablere et samarbejde mellem de nordiske naturgassystemansvarlige selskaber og for at få mere information omkring deres projekt.

- Vi er også i dialog med andre aktører, og vi analyserer mulighederne for gasledninger fra Norge via Nordsøen, gas fra Rusland og Tyskland via Østersøen eller via tysklandsforbindelsen samt fra tankskibe med flydende naturgas via LNG-anlæg. Vi skal have analyseret alle mulighederne, bl.a. i forhold til forsyningssikkerheden og øget konkurrence på gasmarkedet, siger Peder Ø. Andreasen.

- Vores opgave er at få frembragt det bedst mulige grundlag for en beslutning om den fremtidige gasinfrastruktur til og igennem Danmark. Der er tale om store samfundsinvesteringer, som skal træffes på et kvalificeret grundlag. Derfor forventer vi heller ikke, at der træffes beslutning om nye gasrør/gasinfrastrukturer til Danmark før vore analyser er gennemført - tidligst om et par år.

- Vi ønsker at sikre, at den fremtidige infrastruktur, der vælges, er den, der har størst værdi for Danmark - også på længere sigt. Hvis det er nødvendigt, er vi således også parate til at påtage os investeringen for at sikre, at en ny infrastruktur opfylder disse betingelser, siger Peder Ø. Andreasen.

Energinet.dk er en selvstændig offentlig virksomhed, der som ejer af det overordnede el- og naturgasnet i Danmark har ansvaret for forsyningssikkerheden, et velfungerende marked for el og gas samt indpasning af vedvarende energi. Desuden har Energinet.dk et ansvar for forskning og udvikling og råder bl.a. over en politisk fastsat ramme på 130 mio. kr. til udvikling og demonstration af teknologier til miljøvenlig elproduktion. Koncernen har en omsætning på 8 mia. kr.

Yderligere information
Adm. direktør Peder Ø. Andreasen, tlf. 76 22 41 50, mobil: 20 13 14 00.

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.