Pressemeddelelse: Energinet.dk undersøger muligheder for at udvide gaslager i Ll. Torup ved Viborg

Den store efterspørgsel på lagerplads til naturgas på det europæiske marked betyder, at Energinet.dk nu undersøger mulighederne for at udvide lagerkapaciteten på gaslageret i Lille Torup.

Beslutningen om en eventuel udvidelse træffes først i løbet af 2008. Foreløbig undersøger Energinet.dk skylleledningerne mellem Ll. Torup og Lovns Bredning ved Virksund.

- Vi undersøger forskellige muligheder for at udbygge gaslageret i Ll. Torup, som består af syv underjordiske hulrum, som også kaldes kaverner. Vi har mulighed for både at udvide de eksisterende kaverner og etablere nye, siger direktør Peter Hodal, Energinet.dk.

- For at få et overblik over de forskellige muligheder går vi nu i gang med at undersøge, om de to skylleledninger stadig er tætte. Derfor har vi kontaktet alle grundejerne, som ejer jorden langs skylleledningen på strækningen.

Skylleledningerne blev lagt i 1980'erne og er gravet ned i 1-2 meters dybde. Ledningerne blev brugt til at pumpe fersk vand fra Hjarbæk Fjord ned i undergrunden og sende det saltmættede vand retur til havet.

- Hvis lagerkapaciteten på gaslageret skal udvides, vil det ske efter samme metode. Derfor er det vigtigt at få undersøgt, om skylleledningerne er tætte og kan holde til det tryk, den vil blive udsat for ved en eventuel genudskylning.

- Beslutter vi os for, at vi vil i gang med at udvide lagerkapaciteten, skal der laves en såkaldt VVM-undersøgelse (vurdering af virkninger på miljøet), som borgerne efterfølgende har mulighed for at kommentere, før vi kan gå i gang med at udskylle nye kaverner i undergrunden, siger Peter Hodal.

I VVM-undersøgelsen skal der gøres rede for, hvordan en udvidelse af lagerkapaciteten i Ll. Torup vil påvirke det omgivende miljø. Det er Miljøcenter Århus, som skal vurdere Energinet.dk's ansøgning om udvidelse af lagerkapaciteten i Ll. Torup. VVM-undersøgelserne ventes at tage ca. et års tid og omfatter også en offentlig høring.

Energinet.dk er en selvstændig, offentlig virksomhed, der ejer det overordnede el- og naturgasnet i Danmark samt et stort naturgaslager. Vi har ansvaret for at opretholde forsyningssikkerheden for el og gas, og for at konkurrencen på el- og gasmarkedet kan fungere. Vi har desuden ansvaret for en politisk fastsat ramme på 130 mio. kr. årligt til forskning og udvikling. Vores omsætning er ca. 6 mia. kr., og forbrugerne betaler til vores aktiviteter via tariffer på elregningen og indirekte via gasregningen.

Yderligere information kontakt
Direktør Peter Hodal, Energinet.dk, tlf. 23 33 87 00.
Seniorprojektleder Jakob Kjær, Energinet.dk, tlf.  44 87 33 42.

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.