Pressemeddelelse: Flere private skifter leverandør af naturgas

2006 blev året, hvor liberaliseringen på det danske gasmarked slog igennem hos de private forbrugere. 25.000 husholdninger valgte at skifte naturgasleverandør

Åbningen af det danske naturgasmarked er ved at slå igennem på privatkundemarkedet. Siden 1. januar 2004 har alle, såvel store erhvervskunder som små husholdningskunder med gasfyr og gaskomfur, frit kunnet vælge, hvor de ville købe deres gas til opvarmning og madlavning.

- I de første par år var der dog ikke mange private, der benyttede sig af den nye mulighed, selv om der i forbindelse med liberaliseringen kom en række nye selskaber, som leverer naturgas i konkurrence med de gamle etablerede selskaber siger kundechef Torben Brabo, Energinet.dk. Først i 2006 begyndte der at komme skred i detailmarkedet. Det skete i forbindelse med, at en række gasleverandører valgte at sætte prisen på naturgas ned.

I alt blev der gennemført knap 30.000 leverandørskift i 2006, viser en undersøgelse foretaget af Energinet.dk. De 30.000 leverandørskift svarer til, at 10 pct. af naturgaskunderne har fået ny leverandør i 2006.

- Det er ikke alene, som det var i markedsåbningens første par år, de store erhvervskunder, der har fået øjnene op for de nye muligheder på gasmarkedet, siger Torben Brabo. For af de 30.000 leverandørskift i 2006 tegnede husholdninger og mindre erhverv sig for de 25.000. Især husholdninger og småerhverv på Fyn har benyttet sig af muligheden, sandsynligvis foranlediget af fynske Statoil Gazelles kampagnetilbud på billigere naturgas til nye kunder.

På det danske elmarked, som blev åbnet fuldt ud den 1. januar 2003, har antal-let af leverandørskift været mere beskedent ifølge brancheforeningen Dansk Energi. Godt nok var der 43.000 forbrugere, som skiftede elleverandør i 2006, men set i forhold til antallet af elforbrugere svarer det til, at kun 1,4 pct. skiftede leverandør. 

Energinet.dk er en selvstændig, offentlig virksomhed, der ejer det overordnede el- og naturgasnet i Danmark. Vi har ansvaret for at opretholde forsyningssikkerheden for el og gas, og for at konkurrencen på el- og gasmarkedet kan fungere. Vi har desuden ansvaret for en politisk fastsat ramme på 130 mio. kr. årligt til forskning og udvikling. Vores omsætning er knap 6 mia. kr., og forbrugerne betaler til vores aktiviteter via tariffer på elregningen og indirekte via gasregningen.

Yderligere information
Kundechef Torben Brabo, Energinet.dk, tlf. 44873360, 23338717

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.