Pressemeddelelse: Naturgasledning kan føres i land syd for Sæby

Det sydlige Sæby er valgt som det foretrukne alternativ til at føre en ny naturgasledning i land fra Norge til Danmark.

Det vil derfor være dette alternativ, som indgår i det grundlag (VVM-redegørelsen), som Miljøcenter Århus i starten af 2009 sender i offentlig høring. Her indkalder miljøcentret kommentarer og forslag fra borgerne til den videre planlægning af naturgasledningen fra Nordjylland til Egtved. 

Det sydlige Sæby er valgt blandt fire alternativer på strækningen fra syd for Frederikshavn til syd for Sæby. Det er vurderingen, at dette alternativ tager bedst hensyn til mennesker og miljø, ligesom det her både er muligt at komme ind til land gennem havområdet og at etablere en ilandføringsstation på landjorden tæt ved kysten.

I foråret 2008 havde borgerne mulighed for at komme med ideer og forslag til planlægningen af den nye naturgasledning mellem Norge og Danmark. Det var den første af to offentlige høringer som led i en VVM-undersøgelse, hvor miljømyndighederne vurderer virkningerne på miljøet, før der eventuelt gives en tilladelse til projektet.

I forbindelse med høringen kom der høringssvar fra de berørte kommuner og myndigheder samt fra en enkelt privatperson. Høringssvarene gik på behovet for yderligere at vurdere og analysere de mulige miljøpåvirkninger af de tre forskellige tracé-forslag samt for yderligere at vurdere de sikkerhedsmæssige aspekter ved placeringen af ledningerne. Alle emner, som forventes at indgå i den efterfølgende VVM-undersøgelse.

Energinet.dk, som står for projektet, har indledt en møderække med kommuner og andre berørte myndigheder omkring placering af ledningen. De enkelte kommuner har forskellige interesser, så der er endnu ingen entydige konklusioner. Dog fremstår alternativet syd for Sæby altså nu som det bedste sted at føre ledningen i land. Energinet.dk har kontaktet alle berørte borgere i området.

Når den norske naturgas er kommet i land i Nordjylland, er det planen, at den føres via Aalborg ned til Energinet.dk's naturgaslager i Lille Torup mellem Aars og Viborg. En strækning på ca. 120 km. Samtidig skal transmissionsnettet mellem Lille Torup og Egtved forstærkes med en gasledning, der ventes gravet ned parallelt med den eksisterende gasledning på den ca. 127 km lange strækning.

Den nye naturgasledning skal gøre det muligt at få norsk naturgas til Danmark for at sikre den fremtidige forsyning af naturgas, når den danske gasproduktion i Nordsøen begynder at klinge af efter 2010. Samtidig vil norsk naturgas øge konkurrencen på det danske gasmarked til gavn for forbrugerne.

Du kan læse mere om projektet her

Kontaktinformation:
Markedsdirektør Torben Brabo, Energinet.dk, tbr@energinet.dk, tlf. 23 33 87 17

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.