Pressemeddelelse: Nyt forskningsprogram for naturgassystemet

Energinet.dk har etableret et nyt forskningsprogram ForskNG, som skal støtte forskning og udvikling af det danske naturgassystem.

Målet med programmet er, at naturgassystemet på sigt bliver i stand til også at fungere som infrastruktur for brint og biogas.

- Visionen er, at det danske naturgassystem skal udvikle sig fra kun at være for naturgas til også at kunne håndtere andre gastyper, siger leder af Energinet.dk's forsknings- og udviklingssektion Kim Behnke.

Energinet.dk har i første omgang besluttet at støtte et forskningsprojekt fra Teknologisk Institut og Dansk Gasteknisk Center (DGC) med 4 mio. kr. Projektets formål er at udvikle og afprøve membraner, der gør det muligt at hente brint ud af gassystemet igen.

Det nye forskningsprogram vil i de kommende år blive udviklet i takt med, at der bliver konkrete behov for nye løsninger. Det kan f.eks. være projekter til reduktion af miljøbelastningen fra gassystemet.

ForskNG-programmet vil fremover blive udbudt, så interesserede kan søge om penge til projekter, der anviser løsninger på de udfordringer, som Energinet.dk ser som systemoperatør for det danske naturgasnet.

- Forskning i gassystemet som et målrettet program er en nyhed i Danmark. Mange konkrete udviklingsopgaver er tidligere blevet løst fornemt af bl.a. Dansk Gasteknisk Center. Det arbejde vil blive fortsat. Energinet.dk ser imidlertid et behov for, at også gassektoren er villig til at støtte egentlige forskningsprojekter, og derfor går Energinet.dk i spidsen for udviklingen med ForskNG programmet, siger Kim Behnke.

En nærmere omtale af forskningsprogrammet ForskNG og den konkrete bevilling findes på www.energinet.dk.
 
Energinet.dk er en selvstændig, offentlig virksomhed, der ejer det overordnede el- og naturgasnet i Danmark. Vi har ansvaret for at opretholde forsyningssikkerheden for el og gas, og for at konkurrencen på el- og gasmarkedet kan fungere. Vi har desuden ansvaret for en politisk fastsat ramme på 130 mio. kr. årligt til forskning og udvikling. Vores omsætning er knap 6 mia. kr., og forbrugerne betaler til vores aktiviteter via tariffer på elregningen og indirekte via gasregningen.

Yderligere information
Leder af Energinet.dk's forsknings- og udviklingssektion Kim Behnke, tlf. 7622 4408.

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.