Pressemeddelelse: Samarbejdsaftale om gasledning mellem Polen og Danmark

Energinet.dk, der har ansvaret for det overordnede el- og naturgassystem i Danmark, det polske olie- og naturgasselskab PGNiG og det polske gastransmissionsselskab Gaz System har indgået en samarbejdsaftale om at fortsætte undersøgelserne af grundlaget for en gasledning - Baltic Pipe - mellem Polen og Danmark.

Den endelige beslutning om at realisere Baltic Pipe-projektet ventes taget i løbet af 2008. Projektets præcise fysiske rammer vil dog først blive fastlagt i forbindelse med myndighedsbehandlingen i de respektive lande. Projektet vil skulle endelig godkendes i de tre selskabers bestyrelser samt af de to landes energiministre.

Baltic Pipe-projektet hænger sammen med et andet igangværende projekt - Skanled-projektet - hvor Energinet.dk sammen med PGNiG og en række andre deltagere i et konsortium analyserer mulighederne for at få norsk naturgas til Danmark via et sørør fra Norge til Sverige og Danmark. Med Baltic Pipe bliver det muligt at føre den norske gas videre til Polen og at handle gas fra Polen til Danmark.

- Baltic Pipe vil blive etableret således, at der på længere sigt kan leveres gas i begge retninger, og Baltic Pipe vil således kunne øge Danmarks forsyningssikkerhed af gas og øge konkurrencen på gasmarkedet til fordel for forbrugerne. Både Skanled og Baltic Pipe projekterne er en naturlig følge af Energinet.dk's samfundsmæssige ansvar for forsyningssikkerheden og et velfungerende marked for gas. En udbygning af gasinfrastrukturen er nødvendig for at skabe adgang til nye gasreserver, når den danske gasproduktion i Nordsøen klinger af efter 2010, siger planlægningsdirektør Peter Jørgensen, Energinet.dk.

Samarbejdsaftalen ligger i naturlig forlængelse af den hensigtserklæring, som Energinet.dk og PGNiG indgik i april 2007 om Baltic Pipe.

- Vi er glade for, at GAZ-SYSTEM S.A. er blevet en del af projektet sammen med vores danske partner, idet GAZ-SYSTEM S.A. spiller en vigtig rolle i projektet. Jeg er overbevist om, at Baltic Pipe-projektet vil være med til at styrke den fremtidige naturgasforsyning til det europæiske marked. Baltic Pipe er et væsentligt element i vores strategi for at styrke vores virksomhed og sikre gasleverancer til vores kunder, siger Krzysztof Gùogowski, adm. direktør i PGNiG SA.

- For GAZ-SYSTEM S.A. betyder Baltic Pipe en ny mulighed for at få forsyning af gas ind i det nordlige Polen, hvilket gør det muligt at forsyne nye kunder i regionen med gas. Det har samtidig en markant betydning for transmissionen af naturgas gennem Polen, da vi ikke længere behøver at transportere gas fra det østlige Polen til den nordlige region. Endvidere betyder forbindelsen mellem Danmark og Polen en markant styrkelse af forsyningssikkerheden i Polen, og Baltic Pipe vil samtidig være med til yderligere at udvikle gasmarkedet i regionen. GAZ-SYSTEM S.A.'s deltagelse i projektet hænger også tæt sammen med, at vi skal sikre de nødvendige studier og analyser, der skal til, for vi kan kortlægge de tekniske specifikationer for den gas, der kommer fra den nye forsyningskilde fra vest, siger Igor Wasilewski, bestyrelsesformand i GAZ-SYSTEM S.A.

Kontaktinfo
Planlægningsdirektør Peter Jørgensen, Energinet.dk, tlf. 7622 4420.
Spokesman Tomasz Fill, PGNiG S.A., tlf. +48 22 691 82 26
Spokesman Maùgorzata Polkowska,  GAZ-SYSTEM S.A., tlf. + 48 22 560 17 879

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.