Pumpeanlæg testes

Gaslager: Energinet.dk tester pumpeanlæg ved Lille Torup og Virksund.

Energinet.dk har fra Miljøcenter Århus fået tilladelse til at teste vandpumperne på naturgaslageret i Lille Torup og på pumpestationen ved Virksunddæmningen.

Hvornår pumpe- og rørinstallationerne bliver testet afhænger af vejret, det vil dog ske inden den 1. april 2010, hvor tilladelsen udløber. Testen afslutter samtidig Energinet.dk's renovering af det eksisterende pumpeanlæg.

Ved testkørslen vil der blive pumpet vand fra Hjarbæk Fjord til Lovns Bredning både direkte og via naturgaslageret i Lille Torup. Det er udelukkende fjordvand, som pumpes gennem systemerne.

Renoveringen af pumpeanlæggene sker af to grunde.

For det første for at forberede gaslageret på forventede, nye fremtidige sikkerhedskrav om, at gaslagrene skal kunne fyldes med vand.

Og for det andet for at gøre anlæggene klar til en planlagt vedligeholdelse og evt. udvidelse af gaslageret, som vil blive sat i gang under forudsætning af miljømyndighedernes godkendelse.

Der er i øjeblikket ved at blive udarbejdet en VVM-rapport (Vurdering af Virkninger på Miljøet), som Miljøcenter Århus offentliggør om kort tid i forbindelse med den offentlige høringsfase omkring projektet.

Yderligere information:
Gaslagerchef Leif Hansen, mobil 23 33 89 70

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.