Renovering af pumpestation

Energinet.dk er i gang med at renovere sin pumpestation og sine skylleledninger til naturgaslageret i Lille Torup. Byggeaktiviteten ved slusen forventes at tage ca. et år.

Energinet.dk's pumpestation har ligget ved slusen i Virksund i godt 20 år. Kystdirektoratet har givet tilladelse til, at Energinet.dk nu renoverer bygningen.

- Vi renoverer pumpestationen for at kunne vedligeholde gaslageret, da hulrummene i undergrunden er krympet i årenes løb. Desuden vil vi gerne være på forkant med nogle nye sikkerhedskrav om at kunne fylde vand i hulrummene. Vi forventer, at det bliver et krav engang i fremtiden, da det allerede er lovpligtigt i Tyskland, siger Leif Hansen, chef for naturgaslageret.

- Gennem de seneste 20 år er de underjordiske hulrum ved gaslageret krympet. Hulrummene ligger halvanden kilometer nede i jorden i en stor salthorst, og der dannes hele tiden nye saltkrystaller i hulrummene. Hvis myndighederne giver tilladelse, vil vi begynde at genudskylle ét af de eksisterende hulrum. Det vil øge hulrummets volumen med 15 procent, siger Leif Hansen.

Ansøgningen til genudskylningen ligger i øjeblikket hos myndighederne, og en VVM-undersøgelse af miljøpåvirkningerne er klar i løbet af foråret. Selv om det i første omgang kun er besluttet at genudskylle ét af hulrummene, så går ansøgningen til myndighederne på genudskylning af de syv eksisterende hulrum og  udskylning af op til ni nye hulrum.

- Med en samlet godkendelse fra myndighederne vil vi senere kunne beslutte en trinvis udbygning i takt med, at behovet for lagerkapacitet øges, og uden at vi for hvert trin skal starte helt forfra med at få myndighedernes godkendelse, siger Leif Hansen.

Gaslageret i Lille Torup har en kapacitet, der svarer til 10 procent af det danske årsforbrug af gas.

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.