Fremtidens elsystem på Bornholm

Bornholm bød velkommen til EcoGrid EU projektet - en forsmag på fremtidens elsystem - med flot vejr og masser af sol, da 37 deltagere fra projektet var samlet 2. og 3. september til workshop om projektet.

EcoGrid EU projektet er prioriteret til at modtage støtte fra forskningsprogrammet EU FP7 ENERGY for at gennemføre et fuldskala demonstrationsprojekt for prototypen på fremtidens intelligente elsystem. Projektet finder sted på Bornholm fra januar 2011 til december 2014 og har et samlet budget på 25 millioner Euro, hvoraf EU vil yde omkring halvdelen i støtte.

EcoGrid EU projektet handler om styring og regulering af et komplet elsystem med alle små elproducerende enheder samt fleksibilitet i elforbruget hos elkunderne. Testen bygger på et Bornholm med over 50 % vedvarende energi og med særlig vægt på vindkraft, biomasse og sol. Og samtidig vil kundernes elforbrug blive reguleret gennem markedspriser helt ned i timer og minutter, hvilket muliggør udnyttelsen af billig strøm. Et så fleksibelt elsystem er aldrig prøvet før - EcoGrid EU projektet kommer til at levere helt ny viden i verdensklasse.

Borgmester for Bornholms Regionskommune, Winni Grosbøll bød velkommen til workshoppen til de mange udenlandske deltagere. Hun understregede i hendes tale, at Bornholm er klar til projektet, og at engagement og interesse for nye grønne og smarte løsninger er til stede mere end nogen sinde før. Bornholm vil gerne være hele Europas tekniske laboratorium for fremtidens elsystem - og man forventer, at det kan medvirke til at skabe nye arbejdspladser på øen. Endelig fortalte Winnie Grosbøll, at hendes personlige favorit er koblingen mellem det intelligente elsystem og muligheden for at udbrede elbiler, hvor Bornholm som lokation har alle forudsætninger for at blive en succes.

Bestyrelsesformand for Østkraft, Knud Andersen, var stolt over, at Østkraft som lokalt forsyningsselskab igen kan være vært for et meget innovativt udviklingsprojekt. Østkraft har helt tilbage fra vindkraftens pioner-tid været åben for at medvirke til udvikling af elsystemet. Udover EcoGrid EU projektet er der allerede en række igangværende projekter, som alle på sin måde vil blive koblet sammen med EcoGrid løsninger for et stærkt fremtidsorienteret elsystem.

Energinet.dk er initiativtager til projektet, mens den norske forskningsorganisation Sintef er engageret til at stå for koordineringen af projektet. Forskningschef Kim Behnke understregede i sit indlæg på workshoppen, at når Energinet.dk som systemansvarlig har så stor interesse for afprøvning af Smart Grids mulighederne, så skyldes det mo-gendagens massive integration af vindkraft og andre vedvarende energikilder i vores elsystem. Der er behov for at få gjort alle de eksisterende ressourcer i de lokale net gjort til aktive medspillere. Kim Behnke glædede sig over, at resultaterne fra Bornholm vil kunne bruges i resten af Danmark og at de belgiske partnere Elia, Ores og Eandis parallelt med EcoGrid EU projektet vil implementere resultater i det belgiske elsystem for at bringe det i front af Smart Grids udviklingen.

EcoGrid EU projektet vil forhandle endelige budgetter og arbejdspakker frem mod oktober, hvorefter der følger en underskrifts-procedure i EU Kommissionen. Forventet projektstart er 10. januar 2011. 

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.