Hvordan skal fremtidens energisystem se ud?

I en ny rapport "Energi 2050 - udviklingsspor for energisystemet" tegner Energinet.dk fire mulige fremtider for det danske energisystem.

De fire udviklingsspor udspringer alle fra en langsigtet målsætning om, at klimapåvirkningen fra energisektoren skal neutraliseres, og at forsyningssikkerheden skal opretholdes i en fremtid med øget konkurrence om verdens stadig mere begrænsede fossile energiressourcer.

Rapporten opererer med to veje til at nå disse overordnede mål i 2050. Den ene fokuserer på at gøre det danske energisystem CO2-neutralt, mens den anden indebærer total udfasning af alle fossile brændsler; for hver af disse veje er to varianter analyseret.

Rapporten er udarbejdet med fokus på el- og gassystemernes rolle, økonomi, forsyningssikkerhed, infrastruktur og markedsudvikling.

Af rapporten fremgår det, at omstillingen er mulig, og at de forskellige spor på hver deres måde kan sikre energiforsyningssikkerheden og de klimapolitiske mål.

Samtidig viser analyserne, at den stigning i priserne på fossile brændsler, som forventes i takt med at den globale konkurrence om disse stiger, sammen med forventninger til prisfald på VE-teknologier, gør, at en total omstilling af energisystemet er samfundsøkonomisk fornuftig.

De samfundsøkonomiske omkostninger til energisystemet i de fire udviklingsspor er således alle billigere, end hvis Danmark i 2050 bibeholder samme energiforsyningsstruktur som i dag.

Rapporten beskriver elsystemets rolle som helt central i fremtidens energisystem, og beskriver hvordan gassystemet i 2050 - uanset valg af udviklingsspor - vil være en vigtig del det danske energisystem.

I januar 2011 har Energinet.dk udgivet rapporten Energi 2050 - Vindspor

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.