Energinet.dk fastholder rating

Ratingbureauet Standard & Poor's fastholder i deres årlige review Energinet.dk's kreditværdighed på AA.

Ratingen AA er den tredje-højeste, man kan opnå og indikerer, at Energinet.dk har en stor finansiel styrke.

Energinet.dk forventer i de kommende år at foretage store investeringer i el- og gasnettet, dels for at indpasse øgede mængder vindenergi samt sikre forsyningen af gas. Det drejer sig bl.a. om investeringer i udbygningen af gastransmissionsnettet fra grænsen til Egtved, tilslutning af havmølleparken ved Anholt, et nyt jævnstrømskabel til Holland, COBRAcable, et nyt kabel til Norge, Skagerrak 4, og en ny og stærkere 400 kV-forbindelse mellem Kassø ved Aabenraa og Tjele ved Viborg.

- Den uændrede kreditværdighed sikrer, at Energinet.dk fortsat kan opnå fordelagtig finansiering af disse investeringer til gavn for forbrugerne,, siger finanschef Claus Hattesen Hangaard, Energinet.dk

Energinet.dk's samlede lån udgjorde ultimo 2009 DKK 9,3 mia. Sammenholdt med et forventet investeringsprogram på DKK 11,7 mia.  over de kommende tre år betyder det, at Energinet.dk skal øge den samlede gæld betragteligt.

 - Hvis man isoleret set ser på Energient.dk's fremtidige investeringer så ville ratingen under normale omstændigheder kunne komme under pres. Heldigvis for Energinet.dk og el- og gasforbrugerne har det statslige ejerskab samt vores hvile-i-sig-selv regulering en stor positiv betydning, hvilket eliminerer de negative ratingspåvirkninger af den øgede gældssætning, siger Claus Hattesen Hangaard.  

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.