Realistisk og visionær rapport fra Klimakommissionen

Klimakommissionens rapport viser en både realistisk og visionær vej til en total omlægning af det danske energisystem frem mod 2050, hvor vindkraft og biomasse bliver vores primære energikilder.

- Vi er meget enige med Klimakommissionen i, at en så stor omstilling skal ske gradvist, og at den skal begynde nu. Rapporten viser en vej, som falder godt i tråd med de analyser og planer, vi har i Energinet.dk, siger adm. direktør Peder Ø. Andreasen, Energinet.dk.

- Vi er glade for, at Klimakommissionen lægger vægt på, at de forskellige politikker og initiativer udformes, så der er plads til alle teknologier, således at markedskræfterne kan få lov til at sammensætte den samfundsøkonomisk bedste blanding af teknologier i Danmarks fremtidige energisystem. Vi glæder os til at tage udfordringen op og sikre markedsudviklingen og forsyningssikkerheden i fremtidens sammenhængende energisystem.

Vi hæfter os bl.a. ved Klimakommissionens overordnede konklusioner:

  • Vi skal bruge energien meget mere effektivt
  • Elsystemet bliver omdrejningspunkt for hele energisystemet (40-70% af energiforbruget mod 20% i dag
  • Havvindmøller bliver centrale og skal dække op til halvdelen af Danmarks energiforbrug.
  • Biomasse spiller en vigtig rolle, ikke mindst i transportsektoren og som backup for vindmøllerne.
  • Energisystemet skal være intelligent, og Klimakommissionen anbefaler direkte, at Energinet.dk sammen med elsektoren skal udvikle et intelligent energisystem.
  • Fjernvarme og vindkraftsdrevne varmepumper bliver de primære kilder til opvarmning.
  • Energiforskningen skal udarbejde en fælles strategi, som skal understøtte et energisystem uafhængigt af fossile brændsler.

- Det er meget rosværdigt, at Klimakommissionen peger på forskning og udvikling, og specielt behovet for demonstrationsprojekter, som er vigtige, hvis vi skal bringe forskningen frem til markedet, siger Peder Ø. Andreasen.

Desuden hæfter vi os ved, at Klimakommissionen lægger op til flere metoder til at sikre en sammenhæng mellem energiforsyning og forbrug:

  • En udbygning af elforbindelserne til nabolandene, så vores energisystem bygges tættere sammen med vores naboer, så det nordeuropæiske elmarked integreres og ubalancer kan udjævnes.
  • At vindkraften suppleres med kraftværker baseret på biomasse, biogas og affald, så systemet er fleksibelt i forhold til vindproduktionen.
  • At elforbruget gøres fleksibelt, så udsving i elproduktionen kan udnyttes optimalt.

Klimakommissionen peger desuden på, at det vil være teknisk muligt at omstille til 100% vedvarende energi i el- og varmesektoren allerede i 2030.

- Vi vurderer, at der af hensyn til forsyningssikkerheden bør ses nærmere på behovet for, at naturgassystemet lever længere for at sikre tilstrækkelig back up, når vinden ikke blæser. Vi må ikke stå i en situation, hvor vi udfaser naturgas, hvis vi ikke har alternativer klar. Desuden skal vi have tilstrækkelig tid til at omstille naturgassystemet til et grønt gassystem med andre gasser end naturgas, siger Peder Ø. Andreasen.

Yderligere oplysninger
Peder Ø. Andreasen, adm. dir., Energinet.dk, 2013 1400

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.