Gas fra Tyskland - allerede nu

I weekenden 9.-10. oktober 2010 opstod der efterspørgsel på import af naturgas fra Tyskland til Danmark, og i løbet af disse to gasdøgn blev der importeret omkring 62 mio. kWh (ca. fem millioner kubikmeter) gas fra Tyskland.

En fysisk ændring i flow-retningen kræver visse tekniske foranstaltninger, og derfor er der hen over sommeren blevet gennemført flere test for at sikre, at de operationelle procedurer på begge sider af grænsen er på plads.
 
Disse test forløb meget tilfredsstillende, og Energinet.dk har siden 1. oktober 2010 derfor tilbudt markedet muligheden for import af en øget mængde gas fra Tyskland. Konkret kan vi modtage op til omkring 2,4 mio. kWh gas pr. time.
 
Energinet.dk har lagt sidste hånd på aftaler med det kommercielle tyske konsortium DEUDAN om de økonomiske forhold og en aftale med systemoperatøren Gasunie Deutschland om de operationelle forhold.
 
Baggrunden er blandt andet belyst i Energistyrelsens ”Rapport om udbygning af infrastrukturen til transport af naturgas med henblik på fremtidig import til Danmark”, der udkom i maj måned 2010. Heraf fremgår det, at der allerede i vinteren 2011-2012 forudses mangel på gas til det danske og svenske marked. Denne forventning er baseret på produktionsprognoser for den danske del af Nordsøen udarbejdet af Energistyrelsen.
 
Energinet.dk fik i januar 2010 klima- og energiministerens godkendelse til etablering af en kompressorstation, der vil muliggøre import af gas fra Tyskland. Kompressorstationen forventes dog først at kunne være etableret og i drift i 2013, hvilket gør det nødvendigt at etablere en midlertidig løsning for at sikre forsyningen til Danmark i den mellemliggende periode.
 
Den midlertidige løsning, der muliggør import af gas fra Tyskland, er altså nu blevet konkretiseret ved ovennævnte aftaler. Disse understøtter Energinet.dk’s allerede eksisterende importprodukt på grænsen til Tyskland og bliver tilbudt markedet på samme afbrydelige vilkår. Dette skyldes først og fremmest usikkerhed omkring fremtidige trykforhold, men også det faktum, at der er forskel mellem tyske og danske krav til gaskvalitet. Dette er dog p.t. under afklaring med de danske myndigheder.

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.