Lodsejere og naboer til ny højspændingsforbindelse modtager brev fra Energinet.dk

1500 lodsejere og naboer til ny højspændingsforbindelse op gennem Jylland modtager i dag et brev fra Energinet.dk om miljøcentrenes valg af linjeføring og master.

Af brevet fremgår det, at miljøcentrene i Århus og Odense vil vælge kabellægning på tre strækninger mellem Kassø og Tjele. Miljøcentrenes sammenfattende redegørelse er nu sendt til høring i kommunerne.

Myndighedernes planlægning af en ny 400 kilovolt højspændingsforbindelse mellem Kassø ved Aabenraa og Tjele ved Viborg er nu nået et vigtigt skridt videre. Miljøcenter Odense og Miljøcenter Århus har udarbejdet en sammenfattende redegørelse om sagen og sendt den i høring i de ni kommuner, som den nye højspændingsforbindelse går igennem.

Valg af linjeføring og kabler
På hovedparten af den 175 kilometer lange strækning har miljøcentrene valgt at følge det hovedforslag til linjeføring, som blev offentliggjort i foråret 2010. Fire steder har miljøcentrene valgt en anden løsning:

  • Vejen-området. Her bliver der lagt et 2,5 km langt jordkabel ved Gamst Søenge. Den nye station Revsing placeres ved Revsing Plantage.
  • Engesvang vest for Silkeborg. Her kommer den nye højspændingsforbindelse til at følge den eksisterende luftledning, men der lægges et 4,5 km langt jordkabel fra hovedvej A13 syd for Engesvang til Engesvangvej nord for Bølling Sø.  Det vil sige, at masterne i søen fjernes og erstattes af et kabel i søen.
  • Nørreådalen øst for Viborg. Her lægges der et 1,6 km langt jordkabel. 
  • Hjartbro Skov vest for Vojens. Her kommer luftledningen til at følge den eksisterende ledning syd for Gabøl.

Hvis miljøcentrenes løsning vedtages endeligt, betyder det, at der i alt lægges 8,6 kilometer kabel og opføres 166 kilometer luftledninger.

Den nye Eagle-mast i to etager
Miljøcenter Odense og Miljøcenter Århus har i den sammenfattende redegørelse valgt, at luftledningsstrækningerne skal opføres med den nydesignede Eagle-mast i to etager. Masten udføres i varmgalvaniseret stål (grå), og der anvendes tre ledere pr. fase, hvilket giver mindst støj.

Næste skridt
Efter høringen i kommunerne forventer Energinet.dk, at miljøcentrene udsteder de endelige kommuneplantillæg og giver VVM-tilladelse til projektet i december 2010.

For at imødekomme lodsejere og naboer, som har udtrykt ønske om en snarlig afklaring, går Energinet.dk allerede nu i gang med at planlægge, hvor de enkelte master skal placeres. Energinet.dk starter med detailplanlægningen på den sydlige strækning mellem Kassø og Revsing. Lodsejerne vil løbende blive inddraget, så den bedst mulige løsning opnås.


Yderligere information
Projektleder Christian Jensen, Energinet.dk, mobilnr. 2333 8636

 

 

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.