740 mio. kr. fra EU til udbygning af det danske naturgassystem

EU Kommissionen støtter udbygningen af gastransmissionsnettet i Syd- og Sønderjylland med 740 mio. kroner.

EU Kommissionen tillægger udbygningen af det danske naturgasnet så stor betydning, at kommissionen har besluttet at støtte udbygningen af gastransmissionsnettet i Syd- og Sønderjylland med 99 mio. euro fra EU's økonomiske genopretningsplan, Recovery Plan. Det svarer til ca. 740 mio. kroner, og støtten dækker dermed omkring halvdelen af den samlede anlægsinvestering på 1,5 mia. kroner.

Pengene fordeles mellem den planlagte dublering af naturgasnettet mellem Ellund ved grænsen og Egtved og opførelsen af en kompressorstation i Egtved, hvor Energinet.dk i forvejen holder til. Formålet med kompressorstationen er at øge trykket i gasledningerne, så gassen kan pumpes rundt i gassystemet i Danmark og til Sverige, der får naturgas via Danmark.

- Vi er utroligt glade for, at EU Kommissionen har besluttet at støtte projektet. Udbygningen af gastransmissionsnettet mod Tyskland er helt afgørende for forsyningssikkerheden, siger Peter Hodal, Energinet.dk.

Det er udsigten til faldende forsyning af naturgas fra den danske del af Nordsøen, der er den direkte årsag til, at gastransmissionsnettet på den 94 km. lange strækning skal udbygges. I dag bruger flere end 300.000 danske forbrugere, virksomheder og kraftværker naturgas, og Danmark vil i løbet af få år få brug for at importere gas.

For selvom det er regeringens mål, at Danmark på langt sigt skal blive uafhængig af fossile brændsler som kul, olie og naturgas, vil der gå mange år før Danmark kan undvære naturgas, som i øvrigt også er det fossile brændsel, der udleder mindst CO2 af de tre.

- Energinet.dk arbejder målrettet på at indpasse stadig større mængder vedvarende energi i det danske energisystem. Her kommer naturgasnettet også til at spille en vigtig rolle mange år frem. Vi arbejder fx med at få "grøn" gas, dvs. biogas, ind i naturgassystemet. Dermed kan biogas i løbet af kort tid transporteres i naturgasnettet, siger Peter Hodal.  

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.