1,1 milliard kroner fra EU til Kriegers Flak

EU-kommissionen har indgået en aftale med Energinet.dk i Danmark og 50Hertz Transmission i Tyskland om at støtte etableringen af et havbaseret elnet ved Kriegers Flak med 1,1 mia. kr. (150 mio. euro).

Aftalen, den såkaldte Grant Agreement, er indgået under EU's økonomiske genopretningsplan (Recovery Plan) og forudsætter de nødvendige godkendelser og myndighedsmæssige tilladelser til projektet i Danmark og Tyskland.

Kriegers Flak er et lavvandet område mellem Danmark, Tyskland og Sverige, som er velegnet til placering af store havmølleparker.

- Kriegers Flak er et perspektivrigt projekt, ikke mindst på grund af den internationale dimension, hvor vi skal samarbejde med Tyskland og potentielt Sverige om net-infrastrukturen. Det giver nogle helt nye muligheder omkring forsyningssikkerhed, siger klima- og energiminister Lykke Friis.

Det internationale projekt omfatter etablering af en kombineret løsning, hvor havmølleparker kobles på et havbaseret elnet mellem Danmark og Tyskland - og med mulighed for på et senere tidspunkt også at koble Sverige på nettet.

- Kriegers Flak-projektet har vakt stor international opsigt, fordi det kan danne model for store, fremtidige havbaserede elnet i Nordsøen og Middelhavet. Og fordi det vil styrke handlen med el mellem Danmark og Tyskland, siger el-stabsdirektør Peter Jørgensen fra Energinet.dk.

- Projektet vil styrke forsyningssikkerheden, konkurrencen på elmarkedet til gavn for forbrugerne og medvirke til at realisere de ambitiøse mål for udbygningen af den vedvarende energi i Europa, siger Gert Schwarzbach, administrerende direktør, 50Hertz Offshore.

Kriegers Flak vil bidrage til at sprede vindenergien i et større geografisk område og dermed styrke forsyningssikkerheden. Det vil samtidig sikre en bedre udnyttelse og dermed også en større værdi af vindenergien i takt med, at vindenergien udbygges i både Danmark og Tyskland.

- Havmølleudvalget, der i sin tid lavede rapporten om den fremtidige placering af havvindmølleparker i Danmark, har i foråret opdateret rapporten. Udvalget anbefaler, at Kriegers Flak ud fra bl.a. økonomiske og naturmæssige forhold bliver næste store havvindmølleudbygning i Danmark. Det tekniske grundlag for udbygning af Kriegers Flak er dermed på plads, og Kriegers Flak kan meget vel blive den næste store havvindmøllepark i Danmark, siger Lykke Friis.

EU har i sin økonomiske genopretningsplan afsat i alt 3,98 mia. euro til infrastruktur til el og gas, havmølleparker og CO2-lagring og –opsamling.

EU's genopretningsplan finansierer "intelligente investeringer", dvs. en økonomisk støtte, der skal sætte skub i økonomi og beskæftigelse gennem målrettede investeringer i infrastruktur af central betydning for EU.

EU-støtte til yderligere to danske infrastrukturprojekter
Aftalen om støtte til Kriegers Flak er den tredje aftale under EU's økonomiske genopretningsplan, som Energinet.dk har indgået i år.

I juli underskrev EU-Kommissionen en aftale om at støtte det dansk-hollandske projekt COBRAcable med ca. 645 mio. kroner (86,5 mio. euro). COBRAcable, der er et jævnstrømskabel, kan blive det første skridt på vejen til et fremtidigt havbaseret elnet i Nordsøen, hvor også nye havmølleparker kan kobles på. Støtten gives under forudsætning af, at Holland og Danmark beslutter at etablere forbindelsen.

For kun et par uger siden indgik Energinet.dk en aftale med EU-Kommissionen om ca. 740 mio. kr. (99 mio. euro) til udbygning af naturgasnettet mellem Ellund og Egtved. En udbygning, der skal sikre den fremtidige forsyning af naturgas, når produktionen i den danske del af Nordsøen begynder at aftage og ikke længere kan dække det danske og svenske forbrug.

Med aftalen om støtte til Kriegers Flak, som netop er blevet indgået, på ca. 1,1 mia. kr. (150 mio. euro), har EU-Kommissionen støttet projekter, Danmark deltager i, med i alt ca. 2,5 mia. kroner (335,5 mio. euro).

Læs mere om Kriegers Flak
 
Yderligere information
Peter Jørgensen, el-stabsdirektør, Energinet.dk, tlf. 2333 8538

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.