Kom med idéer til forskønnelse

Frem til 3. januar 2011 kan borgere, interesseorganisationer, kommuner m.fl. komme med ideer og forslag til forskønnelsen af 400 kilovolt-højspændingsledningen i naturområdet ved Årslev Engsø vest for Århus.

Det er Energinet.dk og Midtjyske Net, der ejer den eksisterende ledning, og som udfører forskønnelsen.

Der er to muligheder for at gennemføre forskønnelsen:

  • Luftledningen kan flyttes vest for motorvej E45
  • Luftledningen kan erstattes med et jordkabel

Det statslige miljøcenter i Århus står bag idéfasen, og for at fremme debatten har Energinet.dk udsendt miljøcenterets idéfolder til knap 300 husstande i nærheden af den eksisterende ledning.

Årslev Engsø er ét af i alt seks områder, som By- og Landskabsstyrelsen og Energinet.dk har udpeget til at få 400 kilovolt-nettet ændret, så det kommer i bedre harmoni med natur og landskab til gavn for bl.a. de borgere, som bruger området til rekreative formål.

Baggrund: Politisk aftale om fremtidens højspændingsnet
I november 2008 indgik regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, SF, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance en aftale om principperne for den fremtidige udbygning af det overordnede elnet i Danmark.

Aftalen indebærer, at store dele af landets højspændingsnet fremover bliver lagt som jordkabler; at udvalgte strækninger i 400 kV-nettet forskønnes, og at det jyske 400 kilovolt-højspændingsnet forstærkes ved at bygge en ny luftledning mellem Kassø og Tjele. Den langsigtede vision er, at også 400 kV-nettet kabellægges i takt med, at den teknologiske udvikling gør det muligt.

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.