Tyske elpriser smitter af i Vestdanmark

Artikel i Ingeniøren bygger på en række fejlagtige konklusioner om den nye, elektriske Storebæltsforbindelses betydning for markedet.

Ingeniøren bringer i dag fredag den 19. november 2010 en artikel under overskriften: Prischok på el til vestdanskerne efter åbning af Storebæltskabel. Artiklen bygger på en række fejlagtige konklusioner om den nye, elektriske Storebæltsforbindelses betydning for markedet.

I artiklen refereres adjunkt i energiplanlægning ved Aalborg Universitet, Morten Boje Blarke for en analyse, der sammenligner elpriserne før og efter den elektriske Storebæltsforbindelse.

På baggrund af denne konkluderes det, at husholdningerne i Jylland og på Fyn sammenlagt har fået en ekstra elregning på knapt en halv milliard kroner, efter Storebæltskablet er sat i drift, svarende til en ekstraregning på 340 kroner i gennemsnit pr. husstand.

Denne konklusion er efter Energinet.dk's opfattelse forkert på flere punkter og draget uden rettidigt hensyn til den større sammenhæng, som det danske elmarked indgår i.

Energinet.dk finder, at hovedårsagen til den observerede stigning i de sidste måneder skal findes i stigende elpriser i Tyskland, der blandt andet kan forklares ved, at industrien her igen er på vej op i gear. Det øger efterspørgslen efter el og får elprisen til at stige - også i Danmark, præcis som for andre varer, der handles over landegrænser. Desuden har priserne på de brændsler, kraftværkerne anvender, også været højere i de seneste måneder i forhold til perioden før.

Hertil kommer, at de senere måneders stigning i markedsprisen på el i Vestdanmark kun svarer til ca. 100 kr. for en almindelig husstand og ikke 340 kroner, som det anføres. Storebæltsforbindelsen har i denne sammenhæng, efter Energinet.dk's vurdering, kun påvirket elprisen meget marginalt i Vestdanmark, svarende til nogle ganske få kroner ud af de 100 kroner, elprisen samlet set er steget med.

Det internationale elmarked sikrer, at strømmen altid produceres der, hvor det er billigst, og forbruges der, hvor den har størst værdi. Priserne i naboområderne vil derfor have en væsentlig betydning for de indenlandske prisniveauer i både Vest- og Østdanmark. 

Vestdanmark er ofte et transitland, dvs. at vi importerer fra enten det nordiske system og eksporterer til Tyskland eller omvendt. Det vestdanske område vil derfor ofte have identiske priser med mindst et af disse prisområder. Det vil samtidig sige, at hvis prisniveauet i fx Tyskland går op, vil prisniveauet i Vestdanmark også ofte gå op.

De mere præcise prismæssige konsekvenser af Storebæltsforbindelsen for både Øst- og Vestdanmark vil først kunne analyseres efter en længere driftsperiode over nogle år.

Hvad det imidlertid allerede nu er muligt at se er, at de ekstremt høje elpriser i enkeltimer er forsvundet eller minimeret kraftigt i Østdanmark til gavn for de østdanske forbrugere. Omvendt er de lave 0-priser og negative elpriser minimeret i Vestdanmark, hvilket betyder, at elprisen samlet set bliver påvirket marginalt højere i Vestdanmark. Det betyder til gengæld, at vindenergien i Vestdanmark får en højere værdi, og at forbrugerne samtidig slipper lidt billigere i tilskud til den vedvarende energi. Disse faktorer påvirker dog kun forbrugerens elregning marginalt.

Yderligere information
Søren Dupont Kristensen, tlf. +45 23 33 86 31

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.