Gassystemet i Syd- og Sønderjylland klar til massiv udbygning

Storindkøb af gasrør og kompressorstation til udbygningen af gastransmissionsnettet i Syd- og Sønderjylland er nu på plads. Det samme gælder VVM-godkendelsen.

I går købte Energinet.dk for 160 mio. kroner stålrør til den kommende gasledning i det syd- og sønderjyske af det tyrkiske selskab Borusan Mannesmann.

De i alt 6300 rør, der er ca. 17 meter lange, skal svejses sammen og graves ned på den 94 km lange strækning fra Ellund ved grænsen og til Egtved.

Rørene leveres i starten af 2012, hvorefter anlægsentreprenøren i løbet af sommeren 2012 vil svejse rørene sammen og grave dem ned parallelt med den eksisterende gasledning.

- I mellemtiden skal vi i detaljer have planlagt linjeføringen, og hvordan vi fx krydser vandløb og veje og tager hensyn til ledningens naboer. Det bliver stort og synligt, når vi går i gang, men vi vil gøre meget for at tage hensyn til naboer og andre der færdes i området, siger projektleder Nina Vendelboe.

Aftalen om storindkøbet af stålrør til gasledningen falder lige efter, at Miljøcenter Odense i sidste uge gav Energinet.dk en såkaldt VVM-tilladelse til projektet. (VVM er en forkortelse af Vurdering af Virkning på Miljøet)

Oven i det underskrev Energinet.dk i sidste uge en aftale med Per Aarsleff A/S om etableringen af en kompressorstation for naturgas. Stationen, der kommer til at koste ca. 470 mio. kroner, skal ligge i Egtved, hvorfra Energinet.dk i forvejen driver det danske gastransmissionsnet.

Kompressorstationen skal sammen med de nyindkøbte stålrør til gasledningen gøre det muligt at importere mere naturgas fra Tyskland. Importen er en direkte konsekvens af, at produktionen af naturgas i den danske del af Nordsøen i løbet af få år begynder at klinge af.

Formålet med udbygningen af naturgassystemet i det syd- og sønderjyske er dermed både at sikre den fremtidige forsyning til danske og svenske naturgasforbrugere og styrke konkurrencen på gasmarkedet.

De ny indkøbte gasrør og kompressorstation skal være klar til at sende gas rundt i Danmark og til Sverige i slutningen af 2013, men det varer ikke længe, inden naboerne til det kommende gasrør bliver berørt af anlægsarbejdet.

Så snart sneen gør det muligt at komme i jorden, vil museum Sønderjylland begynde på de arkæologiske forundersøgelser, som skal udføres på hele den 94 km lange strækning.

EU-Kommissionen støtter udbygningen af gastransmissionsnettet i det syd- og sønderjyske med 740 mio. kr. fra den økonomiske genopretningspulje.

Yderligere oplysninger
Nina Vendelboe, niv@energinet.dk, mob. 2333 8994

 

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.