Ja til ny 400 kilovolt forbindelse mellem Kassø og Tjele

Miljøcenter Odense og Miljøcenter Århus har den 27. december givet VVM-tilladelse til en ny 400 kilovolt højspændingsforbindelse mellem Kassø ved Aabenraa og Tjele ved Viborg.

Med miljøcentrenes tilladelse kan Energinet.dk nu gå i gang med at detailplanlægge ny højspændingsforbindelse mellem Kassø og Tjele. Den nye forbindelse får dobbelt så stor transportkapacitet, som den der er på strækningen i dag. Når den nye er færdigetableret i 2014, fjernes den eksisterende luftledningsstrækning.

Større kapacitet i det jyske eltransmissionsnet er først og fremmest nødvendig for at kunne få mere vindkraft passet ind i elsystemet.

- Udbygning af eltransmissionsnettet – både det indenlandske og det på tværs af grænserne - er helt nødvendig for, at Danmark kan realisere visionen om gradvist at omlægge energiforsyningen til vedvarende energikilder. Derfor er det glædeligt, at miljøcentrene nu har givet grønt lys til at bygge den nye elforbindelse, siger eldivisionsdirektør Torben Glar Nielsen, Energinet.dk.

- Sammen med udbygning af elforbindelserne til Norge, Tyskland og Holland skal den nye forbindelse muliggøre mere udveksling af el med nabolandene, når andelen af vindkraft stiger, fortsætter Torben Glar Nielsen.

Hovedparten af den nye elforbindelse bygges som en luftledning med én masterække, hvorpå der ophænges to 400 kilovolt ledningssystemer. Med enkelte undtagelser vil den nye forbindelse blive bygget parallelt med den eksisterende luftledning. Tre steder har miljøcentrene besluttet, at der i stedet for luftledning skal anlægges kabler i jorden. Det drejer sig Gamst Søenge ved Vejen, hvor der lægges et 2,5 km langt kabel, og Bølling Sø ved Engesvang vest for Silkeborg, hvor der lægges et 4,5 langt kabel, således at søen friholdes for master og luftledninger. Endelig lægges der 1,6 km kabel i Nørreådalen øst for Viborg. Fælles for de tre naturområder er, at de har ændret karakter, siden den nuværende højspændingsforbindelse blev anlagt.

Miljøcenter Odense og Miljøcenter Århus har desuden valgt, at luftledningsstrækningerne skal opføres med den nydesignede Eagle-mast i to etager. Masten udføres i varmgalvaniseret, grå stål, og der anvendes tre ledere pr. fase, hvilket giver mindst hørbar støj.

Med VVM-tilladelsen kan Energinet.dk nu indlede detailplanlægningen, som bl.a. indebærer dialog med de enkelte lodsejere om, hvor masterne nøjagtigt skal placeres. Det bliver også muligt at indgå aftaler med de lodsejere og naboer, som tildeles nærføringserstatning på grund af den nye elforbindelse.

Yderligere information
Eldivisionsdirektør Torben Glar Nielsen, tlf. 2333 8900
Projektleder Christian Jensen, Energinet.dk, tlf. 2333 8636

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.