Gasmarked: Første handel på Link4Hubs

Med effekt i morgen, tirsdag den 25. januar 2011, har den første transportkunde i dag booket kapacitet og transport af naturgas fra et land til et andet.

Det sker via Link4Hubs-platformen, som drives af danske Energinet.dk, hollandske Gas Transport Services og tyske Gasunie Deutschland.

Kunden har købt et såkaldt bundlet produkt - en pakkeløsning, der automatisk sammenkæder køb af kapacitet ud af Tyskland og ind i Danmark. Ifølge Torben Brabo, der er gasmarkedsdirektør i Energinet.dk, kan der være tre hovedårsager til, at handlen kommer lige netop nu.

- Den ene årsag er, at kunden ved at anvende Link4Hubs sikrer sig kapaciteten på uafbrydelige vilkår, siger han. - Handel på Link4Hubs er netop udviklet med det formål at smidiggøre fysiske flaskehalse hen over grænserne, fordi den opererer med virtuelle ruter.

Tysk tarifnedsættelse
- Den anden grund er, at dagen i morgen er den første dag, hvor transportkunderne har mulighed for at udnytte den tarifnedsættelse, som er sket fra tysk side, fortsætter Torben Brabo. - Ved indgangen til 2011 sænkede den tyske transmissionssystemoperatør, Gasunie Deutschland, tariffen for deres månedlige og daglige produkter, hvilket har haft indflydelse på den samlede prismekanismen på Link4Hubs.

Torben Brabo peger som tredje grund for at benytte Link4Hubs på, at prisforskellen på gasbørserne mellem det hollandske, tyske og danske gasmarked i nogle dage er så store, at det kan betale sig at købe ydelsen, og hjemtage kortsigtet arbitrage.

Brug for flere regionale produkter
- Energinet.dk er glade for at Link4Hubs nu for første gang er blevet anvendt, og vi tror at gasmarkedet fremover har brug for flere regionale produkter. Det var da også netop derfor, at vi lancerede muligheden med vore tyske og hollandske samarbejdspartnere, tilføjer gasmarkedsdirektøren.

Han forventer, at Link4Hubs og andre kommende regionale produkter bliver et væsentligt værktøj for den kommercielle handel med gas, og at Energinet.dk af samme grund lægger stor vægt på det frivillige regionale samarbejde.

Formålet er at lette gashandel over grænser
Link4Hubs blev lanceret 1. juli 2010 med det formål at gøre handel med gas hen over landegrænserne nemmere og mere fleksibel for transportkunderne. De tre transmissionsselskaber bag Link4Hubs er danske Energinet.dk, hollandske Gas Transport Services og tyske Gasunie Deutschland.

Læs mere om Link4Hubs her

For yderligere oplysninger, kontakt Torben Brabo på 2333 8717

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.