Grønt lys til ekstra spor på elektrisk motorvej

Energinet.dk har i dag, den 31. januar 2011, fået tillladelse fra klima- og energiminister Lykke Friis til at anlægge en ny 400 kilovolt højspændingsforbindelse mellem Kassø ved Aabenraa og Tjele ved Viborg.

Ministerens tilladelse er bl.a. givet på baggrund af, at der er behov for at kunne indpasse den øgede mængde af vedvarende energi i elnettet, der følger af den fremtidige vindkraftudbygning. Desuden er den nye højspændingsforbindelse nødvendig for et fremtidigt velfungerende elmarked uden væsentlige flaskehalse.

Med ministerens tilladelse har Energinet.dk nu de to overordnede tilladelser, der skal til for at kunne komme videre med projektet, idet Naturstyrelsen i slutningen af december 2010 gav Energinet.dk en VVM-tilladelse til at etablere anlægget.

Den nye forbindelse består af to 400 kilovolt ledningssystemer, der hænges op på én masterække. Masterne er nyudviklede rørmaster og er designet, så de passer bedre ind i landskabet end de eksisterende gittermaster. Forbindelsen erstatter den ca. 45 år gamle ét-systems forbindelse, som er på strækningen i dag, og som rives ned, når den nye forbindelse er sat i drift. Det ekstra ledningssystem betyder, at den nye elforbindelse kan transportere mere end dobbelt så meget strøm som den eksisterende ledning, og at der kan opretholdes en sikker forsyning, selv om det ene ledningssystem skulle være ude af drift.

- Den nye 400 kilovolt forbindelse i Jylland er et vigtigt fundament til fremtidens energisystem, og sammen med nye elforbindelser til vores nabolande er den med til at fremtidssikre elnettet. Derfor er det glædeligt, at vi kan komme i gang med den tiltrængte fornyelse og forstærkning af det jyske eltransmissionsnet, siger eldivisionsdirektør Torben Glar Nielsen, Energinet.dk.

- Vi er også glade for, at vi nu med Naturstyrelsens og ministerens tilladelser kan give de borgere, som bor på strækningen, klarhed over, hvad den nye ledning kommer til at betyde for dem og deres bolig. Vi har gjort, hvad vi kunne for løbende at være i dialog med naboer og lodsejere om projektets udvikling. Alligevel har det for mange borgere været en lang og træls proces fra planerne blev lanceret i det sønderjyske - første gang i 1995 og igen i 2003 - frem til i dag, hvor linjeføringen er ved at blive fastlagt i detaljer, og hvor vi har indledt forhandlingerne om erstatninger, siger Torben Glar Nielsen.

Den nye forbindelse vil stå færdig i 2014. Den er budgetteret til 2,7 mia. kr.

Klima- og energiminister Lykke Friis har også netop givet Energinet.dk tilladelse til at opføre det anlæg, der skal føre strømmen i land fra Anholt havmøllepark. Dermed kan Energinet.dk nu gå videre med to meget store anlægsprojekter, der begge vil sikre indpasning af store mængder vindenergi i det danske elsystem.

Læs mere om Kassø-Tjele på projektets hjemmeside her. Hent faktaark om den nye elforbindelse samt fotos og grafik her

Yderligere information
Torben Glar Nielsen, eldivisionsdirektør Energinet.dk, tlf. 23 33 89 00
Christian Jensen, projektleder, Energinet.dk, tlf. 23 33 86 36

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.