Arbejde med at lokalisere lækage fortsætter

Lækken på det olieisolerede elkabel mellem Sjælland og Sverige er endnu ikke fundet

Energinet.dk har nu gravet muffen fri ved Ellekilde Hage i Hornbæk Plantage i forbindelse med den lækage, der er på et af elkablerne til Sverige. Det viser sig, at lækagen sandsynligvis ikke stammer fra den muffe, som den foreløbige undersøgelse pegede i retning af.

- Der er ikke fundet tegn på olie, som siver ud ved den inspicerede muffe, så vi har svært ved at se, hvor olien kommer fra. Den kan stamme fra en muffe ved strandkanten, som ligger 25 meter fra den undersøgte muffe eller fra olierøret til muffen. For bedre at kunne afgøre, hvor lækagen befinder sig, skal vi have blokeret for olien til kablet ved at fryse et stykke af røret mellem olietankene og kabelmuffen. Fejlsøgningsarbejdet kompliceres endvidere af den beton, som kablet er støbt ind i, siger Henrik Roland Hansen fra Energinet.dk’s drift- og vedligeholdelsesafdeling.

Olien samles op
Olien, som isolerer kablet, er tynd og fordamper relativt hurtigt. Alligevel gør Energinet.dk alt for at minimere olieudslippet. Den olie, der siver ud, opsamles i pumpebrønde ved stranden og pumpes til en olieudskiller, hvor olien filtreres fra vandet. Desuden køres den jord, der er trængt olie ud i, bort. Falck har endvidere for en sikkerheds skyld lagt en flydespærring ud ved kysten.

- Vi kan desværre ikke sige, hvornår kablet vil være repareret. Hvis lækagen viser sig at være ved muffen ved strandkanten, kompliceres sagen yderligere, da muffen ligger under havoverfladen. Derfor vil det være nødvendigt at opstille en barriere mod havet, før vi kan begynde reparationen, siger Henrik Roland Hansen.

Driften af elsystemet er ikke påvirket og forventes heller ikke at blive det.

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.