Nye elektrodekabler i Nordjylland skal sikre eludvekslingen med Sverige

I løbet af sommeren 2011 begynder Energinet.dk at lægge to nye elektrodekabler mellem Vester Hassing og Nørre Sørå syd for Sæby. I alt skal der lægges to gange 28 kilometer kabel.

De nye elektrodekabler erstatter de eksisterende elektrodekabler, som er en del af højspændingsforbindelserne mellem Jylland og Sverige, Konti-Skan 1 og 2, som de to elforbindelser kaldes. De eksisterende kabler er henholdsvis 23 og 44 år gamle, og de har flere gange været ramt af fejl, som har begrænset mulighederne for at importere og eksportere el til Sverige.

De nye kabler placeres et godt stykke fra de eksisterende kabler.

- Vi har valgt at lave en helt ny linjeføring til de nye kabler, fordi de eksisterende kabler – som ligger tæt på luftledningen – er blevet skadet af lyn, som har ramt ledninger og master og herfra er gået ned i jorden. De to nye kabler lægges med fire meters mellemrum. De giver sikkerhed for, at der kan transporteres el mellem Sverige og Jylland, hvis et af elektrodekablerne skulle blive beskadiget, fortæller projektleder Morten Ahrenkiel Vilhelmsen, Energinet.dk,

Inden anlægsarbejdet kan gå i gang, skal Energinet.dk have indgået aftaler med de ca. 70 lodsejere, som får kablerne i deres jord, og som derfor har ret til erstatning. Denne del af arbejdet går i gang til marts. Desuden skal der udføres miljøundersøgelser og arkæologiske undersøgelser i det bælte, som de nye kabler skal placeres indenfor.

Elektrodekabler er en del af elektriske forbindelser, der kører på jævnstrøm, og de transporterer den ubalance i returstrømmen, der er på jævnstrømsforbindelser i normal drift.

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.