Godkendelse til vedligeholdelse af gaslager sendt i høring

Naturstyrelsen har sendt et udkast til en tilladelse til Energinet.dk's vedligeholdelsesprojekt for gaslageret i Ll. Torup mellem Viborg og Års i høring blandt de berørte kommuner Vesthimmerland og Viborg.

Gaslageret består af syv kaverner (hulrum) i undergrunden. Siden etableringen af gaslageret i 1980'erne er hulrummene naturligt skrumpet, og vedligeholdelsen af gaslageret er derfor afgørende for anlæggets fortsatte funktion og sikkerhed samt gaslagerets rolle for forsyningssikkerheden i Danmark. Gaslageret udgør en vigtig del af det danske naturgasnet, og det har betydning for forsyningssikkerheden af naturgas til de danske forbrugere.

I udkastet til godkendelsen af projektet har Naturstyrelsen fastsat krav til projektet, som sikrer beskyttelse af de mest følsomme arter. Kravene skal sikre, at projektet ikke vil medføre en væsentlig påvirkning eller skade på Natura 2000-områderne, dets integritet eller de arter, der er en del af udpegningsgrundlaget.

Endvidere har Naturstyrelsen fastsat krav om omfattende miljøovervågning af Lovns Bredning og Hjarbæk Fjord under udskylningen, herunder en særlig intensiv overvågning under pilotprojektet med den første udskylning af én kaverne.

Naturstyrelsens sammenfattende redegørelse med en gennemgang af sagen og bemærkninger til de 97 høringssvar kan ses på Naturstyrelsens hjemmeside.

Når høringsfasen er afsluttet den 8. juli 2011, vil Naturstyrelsen efterfølgende træffe sin endelige afgørelse i sagen. Energinet.dk vil, hvis og når den endelige godkendelse foreligger, påbegynde et pilotprojekt som omfatter én genudskylning af én kaverne. Data fra den intensive miljøovervågning skal herefter ligge til grund for myndighedernes efterfølgende accept af, at yderligere udskylninger af de i alt syv kaverner kan finde sted.

 

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.