Naturgassen fra Europa finder også vej til Østdanmark

Større slutbrugere af gas skal forberede sig på en større variation i den gaskvalitet, der vil blive leveret i fremtiden pga. import af gas fra Tyskland.

Vest for Storebælt har nogle slutbrugere allerede stiftet bekendtskab med varierende gaskvalitet, da Danmark har importeret naturgas fra Tyskland siden oktober sidste år.

De nye forsyningsveje medfører nye udfordringer. Derfor holdt DONG Gas Distribution, HMN Naturgas, Naturgas Fyn og Energinet.dk allerede i december sidste år et informationsmøde i Fredericia med stor succes.

- Denne gang holder vi informationsmøderne af to omgange - et i Jylland og et på Sjælland. Vi vil give kunder i Østdanmark samme information. Møderne bliver en gentagelse af mødet sidste år i Jylland, siger Tine Lindgren, sektionschef i Energinet.dk.

De nye forsyningsveje vil blive belyst fra forskellige indgangsvinkler
Slutbrugere og gasleverandører får på informationsmøderne mulighed for at høre om og stille spørgsmål til de tekniske, sikkerhedsmæssige og afregningsmæssige udfordringer, der kommer, når gaskvaliteten ændres.

Informationsmøderne holdes i Søborg den 26. maj og i  Viborg den 31. maj. Begge dage starter møderne kl. 10.00. Tilmeldingsfristen er den 16. maj 2011.

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.