Energinet.dk's årsrapport 2010

I 2010 var Energinet.dk’s bruttoomsætning på DKK 8.290 mio., hvilket er 10 pct. lavere end i 2009.

Faldet kan primært henføres til lavere tarifindtægter, da både net- og systemtarifferne og PSO-tariffen er reduceret i 2010 i forhold til 2009. Faldet i tarifindtægterne modsvares delvist af højere flaskehalsindtægter samt øgede indtægter fra transmission af gas.

Den lavere PSO-tarif hænger sammen med, at elpriserne i gennemsnit var højere i 2010 end i 2009. De højere elpriser betød, at Energinet.dk udbetalte mindre tilskud til miljøvenlig elproduktion. 

Årets resultat er på DKK 347 mio. i 2010 mod DKK 456 mio. i 2009.

Energinet.dk’s succes kan imidlertid ikke aflæses af bundlinjen. Virksomhedens økonomi er baseret på et hvile-i-sig-selv princip, som kun giver mulighed for at indregne afholdte omkostninger tillagt forrentning af egenkapitalen.

Årsrapporten er godkendt af Energinet.dk’s ejer, klima- og energiministeren, og har været forelagt virksomhedens Interessentforum til udtalelse. Læs udtalelsen her.

Kun elektronisk version
Energinet.dk’s års- og halvårsrapporter udsendes kun i elektronisk form. Årsrapport 2010 kan downloades under Læs mere til højre.

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.