Verdens største intelligente elsystem slut-testes

I sidste halvdel af juni 2011 tester Energinet.dk for sidste gang Celleregulatoren i Holstedområdet, der er udviklet til verdens foreløbig største intelligente elsystem (Smart Grid)

Af Connie Dyrløv

Testen bliver gennemført fra den 14. juni til 1. juli 2011, hvor elnettet omkring Holsted ved Esbjerg, bliver koblet af det eksisterende kontrolsystem og i stedet forbundet af avancerede computersystemer i et selvstændigt virtuelt kraftværk.

- Vi simulerer et strømsvigt på det overordnede elnet og lader celleregulatoren overtage styringen af en del af Syd Energis net. Det intelligente elsystem, der bliver styret af celleregulatoren, skal så vise, at det kan overleve strømsvigtet og sikre elforsyningen til forbrugerne ved at drive hele området som en selvstændig ø, siger chefingeniør Per Lund fra Energinet.dk.

Der er ca. 25.000 elmålere i distributionsnettet omkring Holsted, hvor testområdet består af fire kraftvarmeværker, 47 vindmøller og 12 transformerstationer mellem 60 kilovolt og 10 kilovolt nettene samt én transformerstation mellem 150 og 60 kilovolt nettene.

Virksomheder og elforbrugere i området er informeret om, at Celleregulatoren fuldskalatestes, og at der kan forekomme driftsforstyrrelser i testperioden.

Internationale forskere følger projektet
Celleprojektet i Holsted bliver fulgt af en række internationale forskere, da det er verdens foreløbig største komplette prototype på et Smart Grid med et nyudviklet avanceret styrings-, regulerings- og overvågningssystem, den såkaldte celleregulator.

Et system, der kan drive et helt distributionsnet automatisk, fordi vindmøller, kraftvarmeværker og transformerstationer taler sammen og kontinuerligt optimerer driften af elsystemet.

- Vi er naturligvis meget spændte, men vi også ret sikre på, at alt virker som det skal. Der ligger trods alt seks års intensivt udviklingsarbejde bag denne test, siger Per Lund.

Resultaterne af testen vil i løbet af efteråret blive evalueret, og projektet afsluttes i november 2011.

Erfaringerne bruges på Bornholm
Erfaringerne fra Celleprojektet skal videreføres på Bornholm, som de kommende år skal lægge ø til verdens første egentlige prototype på fremtidens intelligente elsystem, der bygges op i projekt EcoGrid EU.

Læs mere om Celleprojektet
Læs mere om EcoGrid-projektet på Bornholm på www.energinet.dk/ecogrid

Yderligere oplysninger
Per Lund, chefingeniør, plu@energinet.dk, dir. 7622 4423, mob. 2333 8609
Stig Holm Sørensen, chefprojektleder, shs@energinet.dk, dir. 7522 4242, mob. 2333 8954

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.