Biogassen er nu på gasnettet

Fredericia Spildevand og Dong Energy har taget initiativ til at få biogas på det danske gasnet. Et spildevands-baseret anlæg leverer biogas af så høj kvalitet, at det kan indføres på gasnettet.

Af Dorte G. Kristiansen

Biogassen kommer fra slammet fra Fredericia’s rensningsanlæg, der længe har produceret biogas til eget forbrug – og brændt resten af gassen af. Men nu kan biogassen altså komme ud og gøre nytte hos forbrugerne via naturgasnettet.

Onsdag den 7. september startede tilførelsen af bionaturgas med en beskeden mængde på 753 kWh. Siden er der dog blevet tilført 50.041 kWh og den mængde forventes yderigere forøget, så anlægget kan opgradere til 3639 kWh eller 300 Nm3 biogas i timen med en kapacitet til op til 29.112 MWh eller 2,4 mio. Nm3 biogas om året.

Bionaturgascertifikater
Fredericia Spildevand bliver de første, der får udsted certifikater til dokumentation af den biogas, der bliver tilført naturgasnettet.
Energinet.dk er udsteder af disse bionaturgascertifikater og certifikatordningen forventes at træde i kraft i slutningen af 2011. Målingerne fra Fredericia bliver dog allerede nu medtaget som en del af den mængde, der vil danne basis for certifikaterne senere hen.

En grøn profil
Certifikatordningen for bionaturgas gør det muligt at spore bionaturgassen gennem forsyningskæden. Køberne får på den måde dokumentation for oprindelsen af den gas, de køber.
Hver enhed bionaturgas, som bliver tilført naturgasnettet, erstatter en tilsvarende enhed konventionel naturgas. Bionaturgascertifikater vil medvirke til, at virksomheder kan dokumentere en grøn profil - også selvom biogasssen opgraderes og fysisk blandes med naturgassen.

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.