Geotekniske undersøgelser ved Aggersund i gang

En prøveboring nær Aggersund skal kortlægge undergrundens styrke. Jordprøver vil vise hvordan man skal bore under Limfjorden.

Af Per Dalsjø Schmidt

I øjeblikket foretager COWI A/S geotekniske undersøgelser af undergrunden på den nordlige side af Limfjorden. Undersøgelserne er første skridt på vejen til forskønnelsen af området omkring Aggersund.

Man borer 25 m. ned i jorden for at indsamle prøver af undergrundens sammensætning, disse prøver sendes efterfølgende til tekniske analyser, der typisk tager to uger.

Prøverne skal vise hvad undergrunden består af og hvilke lag af aflejringer den indeholder. Er undergrunden rig på sand vælger man en specifik underborings-metode, er undergrunden klippefyldt falder valget på en anden.

 
COWI A/S tager jordprøver nær ved Aggersund

Udfordringer ved en underboring 
Der store udfordringer forbundet med at bore under jorden, og disse udfordringer bliver ikke mindre når man også skal bore under vand.

- Den største udfordring ved underboringerne er, at undergrunden ved Limfjorden består af forskellige lag af aflejringer, som, hvis vi er uheldige, ikke er tilstrækkeligt stabile når vi foretager boringerne med boremudder under meget højt tryk, siger stærkstrømsingeniør, Christian Skovgaard Andersen, Energinet.dk.

Underboringsarbejdet starter den 1. marts 2012 og slutter den 31. august 2012.


Forskønnelsesprojekt: Ved Aggersund fjernes højspændingsmaster over en strækning på seks kilometer og Limfjorden krydses med kabler

Det gamle elnet på forskønnelseskur
Boringerne under Limfjorden er en del af et større forskønnelsesprojekt. Ved Aggersund fjerner man højspændingsmaster over en strækning på seks kilometer, for i stedet at ligge jord-kabler på strækningen. Kablerne skal krydse under fjorden og på begge sider etablerer man kabelovergangsstationer. En vest for Øster Krøldrup og en øst for Kornum. 

Forskønnelsesprojekt sker for at gøre landskabet mere harmonisk. Naturstyrelsen overvåger projektet, der har et samlet budget på 154,7 mio. kr. og forskønnelsen af elnettet står efter planen færdig ved udgangen af 2014.      

Nyhedsbrev om Skagerrak 4
Nyheden her er en af de historier, du kan læse i det seneste nyhedsbrev om Skagerrak 4, der er en ny jævnstrømsforbindelse mellem Norge og Danmark. Du kan læse nyhedsbrevet og tilmelde dig som abonnent her.

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.