Gassystemet kan blive lager for el fra vindmøller

VE-gas kan blive en vigtig brik i omstillingen af det danske energisystem til vedvarende energi.

Energisystemerne i Danmark står over for en enorm omstilling til vedvarende energi. Men skal tusindvis af kilometer naturgasrør graves op og skrottes, når Danmark om ca. 40 år får al sin energi fra vedvarende energikilder?

Ikke nødvendigvis. Gas kan blive en vigtig brik i omstillingen af energisystemet til vedvarende energi. For en måned siden blev Danmarks første biogasanlæg indviet, som kan sende opgraderet biogas ind i det danske naturgassystem.

I fremtiden vil andre VE-gasser finde vej fra kilder som gul (fx halm og træflis), grøn (fx energipil og kløver) og blå (fx tang og alger) biomasse samt affald. På sigt kan det også blive muligt ved hjælp af elektrolyse at lagre el som VE-gas i gassystemet til senere brug som gas eller el.

- Gas er en vigtig brobygger til vedvarende energi, og VE-gas vil gradvist fylde mere og mere i de danske gasrør frem mod 2050, hvor vi skal være fri af fossile brændsler. Vores vision er, at gas baseret på vedvarende energi helt skal have erstattet naturgas i det danske gassystem i 2050, siger adm. dir. i Energinet.dk, Peder Ø. Andreasen.

Behov for buffer
Danmark har brug for en buffer i energisystemet, så der også er energi, når det ikke blæser.

- I et energisystem med meget flukturerende vindmøllestrøm kan gas skabe balance, når det ikke blæser. Gas kan i modsætning til el lagres - endda billigt og over lang tid. Gas er samtidig en meget fleksibel og effektiv energiform til både elproduktion, industriprocesser og i transportsektoren. Og endelig har Danmark et stort aktiv i en veludbygget gasinfrastruktur, hvis levetid rækker langt på den anden side 2050, siger Peder Ø. Andreasen.

- Gas har et endog meget stort potentiale både før og efter 2050. I takt med at de fossile brændsler udfases, skal hele energisystemet tænkes på en ny og anderledes måde. Vi går en utrolig spændende tid i møde, hvor den helt store udfordring bliver at skabe balance, også når det ikke blæser, siger Peder Ø. Andreasen.

Energinet.dk har netop udgivet et elektronisk temamagasin om VE-gas.

Læs temamagasinet om VE-gas
Tegn gratis abonnement på OmEnergi her

Yderligere information
Peder Ø. Andreasen, adm. dir., Energinet.dk, pqa@energinet.dk, mob. 2013 1400
Peter Hodal, gasdivisionsdirektør, Energinet.dk, pah@energinet.dk, mob. 2333 8700

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.