Anlægsarbejde udsat til 2012

Arbejdet med at rejse de første master til den nye højspændingsforbindelse melllem Kassø og Tjele skulle have været skudt i gang i november i år, men er udsat til begyndelsen af 2012.

- Egentlig havde vi planlagt at rejse de første master i november i år, men vi har besluttet at vente til begyndelsen af 2012, fortæller Gunnar Kyed, Energinet.dk.

Udsættelsen hænger sammen med, at der mangler en afklaring af, om der skal betales skat af de erstatninger, som Energinet.dk betaler til lodsejere og naboer. Forhandlingerne med lodsejerne på strækningen mellem Kassø og Revsing kan først afsluttes, når der er klarhed over skatteforholdene.

- Når vi skal opføre en ny luftledning, er det vigtigt at få en så flydende arbejdsproces som mulig. Det vil sige, at vi bestræber os på at arbejde os frem fra den ene ende, uden at der er områder, vi er nødt til at springe over og vende tilbage til senere. Det er især vigtigt, når vi skal trække ledninger, mens vi bedre kan springe nogle steder over, når vi skal lave fundamenter og rejse master.

- Derfor har vi besluttet at vente med at gå i gang med anlægsarbejdet, til vi har de fleste aftaler på plads på strækningen mellem Kassø og Revsing, siger Gunnar Kyed.

Den enkelte lodsejer vil blive kontaktet i god tid, inden anlægsarbejdet går i gang på hans/hendes ejendom.

Nyhedsbrev om Kassø-Tjele
Nyheden her er en af de historier, du kan læse i det seneste nyhedsbrev om Kassø-Tjele, der er en ny og stærkere 400 kilovolt forbindelse mellem Kassø og Tjele. Du kan læse nyhedsbrevet og tilmelde dig som abonnent her.

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.