Elselskaber i forhandling med Energinet.dk om salg af el-infrastruktur

Ejerne af landets ti regionale eltransmissionsselskaber indleder nu forhandlinger med statens transmissionsselskab, Energinet.dk, om salg af de regionale transmissionsnet.

Ejerne af landets ti regionale eltransmissionsselskaber indleder nu forhandlinger med det statslige transmissionsselskab, Energinet.dk, om salg af de regionale transmissionsnet. De regionale transmissionsnet ejes i dag af en lang række lokale elselskaber og kommuner landet over. Energinet.dk har afgivet et indikativt bud på 5,7 mia. kr. Buddet er fastsat med udgangspunkt i Elforsyningslovens §35, hvor det er forudsat, at Energinet.dk ikke betaler mere for transmissionsnettene, end hvad der skulle betales ved ekspropriation.

Beslutningen om at indlede forhandlinger sker som en konsekvens af ny EU-lovgivning, der pålægger elselskaberne at adskille transmissionsaktiviteter fra produktion og handel. Ifølge loven kan et eventuelt salg af de regionale transmissionsnet kun ske til staten, og Energinet.dk - der i forvejen ejer og driver det overordnede transmissionsnet i Danmark - varetager statens købepligt. Reglerne siger desuden, at et salg skal ske på ekspropriationslignede vilkår.
 
- Vi har ikke selv presset på for at forandre vilkårene for den regionale el-infrastruktur, men vi må acceptere, at såvel national som EU-lovgivning skal følges. Vi vil nu bruge den kommende tid på at analysere det modtagne bud, idet det indgår som en blandt flere muligheder ift. at leve op til ny EU-lovgivning, siger Lars Aagaard, adm. direktør i Dansk Energi.

De regionale eltransmissionsnet spiller en vigtig rolle i forhold til at kunne håndtere de markant større mængder vindkraft i Danmark i fremtiden og dermed sikre den grønne omstilling af energisektoren.

- Ved at samle de regionale eltransmissionsnet og det overordnede eltransmissionsnet - energiens motorveje – kan vi skabe en række økonomiske drifts- og anlægsmæssige synergier. Det vil komme såvel forbrugerne som den danske energisektor til gode, siger adm. direktør Peder Ø. Andreasen, Energinet.dk.

Købet må ifølge Elforsyningsloven ikke medføre højere priser for forbrugerne.

Såfremt de 45 ejere - andelsejede og kommunalt ejede elselskaber - bag de ti regionale net bliver enige med Energinet.dk, ventes handlen at kunne gennemføres inden sommeren 2012 med virkning fra 1. januar 2012.

Yderligere information
Lars Aagaard, adm. direktør, Dansk Energi, mobil 22 750 450
Peder Ø. Andreasen, adm. direktør, Energinet.dk, tlf. 76 22 41 50
Kaspar Olesen, presseansvarlig, Dansk Energi, mobil 22 750 478

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.