ForskEL 2012 udmøntet

Energinet.dk's bestyrelse har netop godkendt planen for fordelingen af ForskEL-midlerne i 2012. 60 projekter havde søgt om støtte, 22 projekter får støtte.

Godt en tredjedel af bevillingerne er gået til Smart Grid projekter. Og en af de ansøgninger, der fandt vej til årets plan, er en større konsortieansøgning. Konsortiet vil demonstrere intelligent styring af både fleksibelt forbrug og produktion igennem fleksible bud fra såvel en teknisk som en kommerciel VPP (Virtual Power Plant).

De største enkeltbevillinger ud over konsortiet er på hhv. 20 og 15 mio. kr., der går til henholdsvis et biomasse- og affaldsprojekt og et brændselscelleprojekt. Biomasse- og affaldsprojektet skal udvikle optimale løsninger til at rense og på længere sigt opgradere gassen fra den brændselsfleksible Pyroneer forgasser, mens brændselscelleprojektet skal udvikle SOFC-celler, så brændselscellerne bliver robuste overfor dynamiske påvirkninger.
 
Også på bølgekraftområdet modtog ForskEL mange gode og spændende ansøgninger. Fem bølgekraftprojekter er prioriteret til støtte.

ForskEL 2012 modtog i alt 60 ansøgninger om i alt 424,9 mio. kr.
ForskEL-programmet råder over 130 mio. kr., som blev fordelt på de 22 prioriterede projekter.

Læs planen for ForskEL 2012 her

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.