Følg overvågningen af Limfjorden

Vedligeholdelsen af gaslageret i Lille Torup mellem Viborg og Års er i gang, og interesserede kan følge med i miljøovervågningen af Limfjorden på Energinet.dk's hjemmeside.

I december 2011 begyndte Energinet.dk et pilotprojekt, hvor én af gaslagerets kaverner bliver genudskyllet med fjordvand. Kavernerne, hvor gassen lagres i undergrunden, er naturligt skrumpet over de seneste 25-30 år, og en genudskylning vil genoprette hulrummenes oprindelige størrelse.

Samtidig med genudskylningen har Rambøll igangsat en hyppig overvågning af miljøet i Lovns Bredning og Hjarbæk Fjord. Nu kan alle følge overvågningen på Energinet.dk's hjemmeside: www.energinet.dk/gaslagerprojekt

Hvor og hvordan foregår overvågningen af fjorden?
Pilotprojektovervågningen foretages på en række stationer i Lovns Bredning og Hjarbæk Fjord. Stationerne blev defineret i forbindelse med basisovervågning, og er udvalgt på baggrund af placering i forhold til vandindtag og -udledning.Prøvetagning i fjorden foregår primært fra en båd, søsat fra Virksund. Nogle prøver kræver efterføl-gende analyse – enten ved et mikroskop, eller ved kemisk analyse.

Hvis der er isdække findes et alternativ. Under basisovervågningen blev der i vinteren 2009/2010 benyttet en hovercraft. Der blev savet hul i isen, således at de fleste målinger var mulige.

Et pilotprojekt af hensyn til miljøet
I pilotprojektet genudskylles én kaverne én gang. Dermed tages et forsigtighedshensyn til miljøet, før myndighederne kan give accept til gennemførelse af hovedprojektet, som omfatter genudskylning af de øvrige seks kaverner.

Der foretages løbende overvågning af miljøet og udledningen, som sikrer, at saltkoncentrationen holdes på det rette niveau, og at alle miljøkrav overholdes.

Pilotprojektet varer omkring et år og beløber sig til ca. 110 mio. kr. inklusive udgifterne til at reetablere anlægget til udskylning.

Dialogforum og hotline
Energinet.dk er i gang med at etablere et dialogforum med repræsentanter for fiskere, miljøorganisationer, grundejerforeninger og lodsejere omkring Hjarbæk Fjord og Lovns Bredning.

Samtidig har Energinet.dk oprettet en døgnbemandet hotline på 70 70 19 60, hvor fiskere og borgere altid kan ringe til Energinet.dk, hvis de observerer usædvanlige forhold i forbindelse med udledning af saltvand i fjorden.

Hvis alle målinger bekræfter forudsætningerne for miljømyndighedernes godkendelse af pilotprojektet, forventes Naturstyrelsen at give accept til, at Energinet.dk kan fortsætte vedligeholdelsesarbejdet og genudskylle de øvrige seks kaverner.

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.