Grønt lys til fjernelse af 82 højspændingsmaster ved Lillebælt

Forskønnelse: I 2014 forsvinder de to rækker højspændingsmaster ved Lillebælt. Masterne erstattes med sø- og landkabler.

Klima-, Energi- og Bygningsminister Martin Lidegaard har i dag godkendt, at Energinet.dk fjerner de store højspændingsmaster, som krydser Lillebælt. I alt fjernes ledninger og master på en 12 km strækning fra Snoghøj over Lillebælt til Skrillinge i det sydlige Middelfart. Strækningen består af to parallelle masterækker.

- Vi fjerner 14 master på den jyske side af Lillebælt og 68 master på den fynske side, fortæller projektleder Søren Juul Larsen, Energinet.dk.

- Den elektriske forbindelse over Lillebælt er en del af rygraden i det danske elsystem, så derfor kan vi først fjerne ledningerne, når vi har erstattet master og ledninger med en kabelforbindelse mellem Dronningens Kvarter i Fredericia og Skrillinge ved Middelfart. Det arbejde regner vi med at gå i gang med i begyndelsen af 2013, så vi kan fjerne master og ledninger i 2014, siger Søren Juul Larsen.

Ny kabelforbindelse
Kabelforbindelsen vil bestå af syv km søkabler i Lillebælt og Fænøsund og fem km landkabler – ca. 1 km i Snoghøj og ca. 4 km i Middelfart. Desuden bliver der bygget fire overgangsstationer - to i hver ende af landkablerne – som forbinder kablerne med luftledningerne.

Fredericia og Middelfart kommuner har afsat et bælte, som kablerne skal placeres indenfor. Ved udlægningen af bæltet er der taget højde for de natur-, miljø-, og planlægningsmæssige interesser, der er på strækningen. Den præcise placering af kablerne klarlægges i den videre proces, blandt andet ved at der tages kontakt til de involverede lodsejere.

Projektet er anmeldt til Naturstyrelsen, som har vurderet, at der ikke skal gennemføres VVM - Vurdering af Virkning på Miljøet.

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.