I marts lægger vi gasrøret i jorden

I løbet af kort tid går op mod 300 mand og et stort antal maskiner i gang med at grave det nye gasrør mellem Egtved og Frøslev ved grænsen ned, så Danmark også i fremtiden kan få naturgas.

Af Ole Michaelsen og Sanne Safarkhanlou

Vi har indgået kontrakt med det hollandske entreprenørfirma Visser & Smit Hanab om selve anlægsarbejdet af de i alt 93 km gasrør.

Entreprenøren har valgt at anlægge ledningen fra nord mod syd. Som det første skal linjeføringen for ledningen og arbejdsbæltet afsættes af landmålere. Derefter ryddes det 22 m brede arbejdsbælte for muldjord, der senere skal lægges tilbage.

Når arbejdsbæltet er ryddet, lægges røret af en række specialiserede arbejdshold; rørene fordeles – de svejses sammen – svejsningerne kontrolleres – der graves ud – røret løftes ned i led-ningsgraven – der foretages ny kontrol – der fyldes jord på – afbrudte ledninger udbedres – ledningsgraven retableres osv.


Sådan ser det ud, når gasrørene lægges ud - klar til at komme i jorden.
Foto: Visser & Smit Hanab

Slutter i Frøslev til oktober
De enkelte arbejdshold skal have fundet en arbejdsrytme, så de bevæger sig fremad med ca. 1. km om dagen.

På den enkelte ejendom forventer vi, at der vil gå et par måneder, før mulden er lagt på igen og landskabet ser ud som før. Hvis vinteren arter sig og arbejderne kommer godt fra start i marts vil man efter planen have nået Frøslev i oktober måned, så kun mærkepæle viser ledningens placering til november 2012.

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.