Den ustyrlige vind kan styres

Danmark har med celleregulatorprojektet demonstreret, at det er muligt at styre den ustyrlige vind i et intelligent elsystem.

Efter syv års intenst forsknings-, udviklings- og demonstrationsarbejde har Energinet.dk nu afsluttet verdens største fuldskalaforsøg med etablering af et intelligent elsystem, kaldet Smart Grid. Projektet har haft stor international interesse, og der foreligger nu en slutrapport, som dokumenterer teknologien og arbejdet bag Smart Grid-forsøget. Slutrapporten kan downloades på Energinet.dk’s hjemmeside.

- Man kan sammenligne vores udviklingsarbejde med det, der gik forud for indførelsen af autopiloter i fly. Da autopiloten blev opfundet, og piloterne gik fra manuel flyvning til at overlade kontrollen til en autopilot, blev der gennemført mange test, inden man turde tro på, at flyet ikke ville falde ned. Man kan sige, at vi har udviklet og testet autopiloten, som sammen med mange andre nye teknologier, skal bruges i fremtidens grønne og intelligente elsystem, siger chefingeniør Per Lund fra Energinet.dk.

Danmark som udstillingsvindue for verden
Danmark er verdensmester i at integrere den ustyrlige vindkraft i elsystemet. I 2011 udgjorde vindkraftproduktionen 28 % af elforbruget. Danmarks største vedvarende energiressourcer udgøres af vind og biomasse. Vind bliver derfor sammen med biomasse og solenergi de afgørende ressourcer i omstillingen af energisystemerne i de næste 40 år for at realisere den politiske vision om, at produktionen af vedvarende energi kan dække det samlede danske energiforbrug i 2050. Men hvorledes styrer man et elsystem med hundrede tusinder af stærkt varierende elproduktionsenheder? Og hvad gør vi ved energien, når det blæser meget mere, end vi har brug for? Nøglen til at realisere den politiske vision i 2050 er udviklingen af det intelligente elsystem, Smart Grid.

Energinet.dk har over de seneste syv år udviklet den såkaldte Celleregulator, som vil blive en væsentlig del af teknologien bag fremtidens intelligente elsystem, Smart Grid. Celleregulatoren kan beskrives som hjernen i det intelligente elsystem.

Forsøg i Sydjylland
Forsøget med Celleregulatoren er gennemført i Holdstedområdet i Sydjylland i tæt samarbejde med SE (tidligere Syd Energi). På et 1.000 kvadratkilometer stort område med 28.000 husstande, virksomheder og institutioner, fem kraftvarmeværker, 47 større vindmøller og 12 transformerstationer mellem elnettene på 60 kilovolt- og 10 kilovolt-niveau er teknologien bag et intelligent elsystem blevet testet. Celleregulatoren styrede – som hjernen i det intelligente elsystem - kraftvarmeværkerne, vindmøllerne og transformerstationerne som et samlet, intelligent elsystem i optimeret normal drift. Derudover blev det påvist, at området i en nødsituation kunne fungere som en ø, uafhængigt af det øvrige danske elsystem. De mange produktions- og forbrugsenheder i området blev koblet af det eksisterende kontrolsystem, og de blev i stedet forbundet af avancerede computersystemer i et selvstændigt, virtuelt kraftværk.

- Forsøget blev fulgt af en række internationale forskere, da det er verdens største komplette prototype på et Smart Grid med et nyudviklet og avanceret styrings-, regulerings- og overvågningssystem, den såkaldte Celleregulator, siger Per Lund.

- Det har været et langt og kompliceret arbejde, og vi har undervejs lært meget af de fejl og heldigvis meget få tekniske nedbrud, som har været en del af udviklingsprocessen. Nu har vi imidlertid en teknologi, der virker, siger Per Lund.

Yderligere information:
Chefingeniør Per Lund, Energinet.dk, tlf. 76 22 44 23 eller
Chefprojektleder Stig Holm Sørensen, Energinet, tlf. 76 22 42 42

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.