Elforbrugerne udledte mindre CO2 i 2011

Produktionen af el fra vindmøller steg med 25 % sidste år, og forbruget af biomasse er næsten på samme høje niveau som i 2010.

En typisk husstands elforbrug udledte sidste år mindre end året før. Hvor en husstand i 2010 udledte 1792 kg , udledte den kun 1512 kg sidste år.

Elproduktionen fra vindmøller steg sidste år med 25 %, hvilket gav mere vind i stikkontakterne end året før. Samtidig er forbruget af biomasse på samme høje niveau som i 2010. Disse forhold, som afspejles i Miljødeklaration for el leveret til forbrug i Danmark i 2011, gav anledning til den markant lavere udledning af per kWh.

Stigningen i elproduktionen fra vindmøller skyldes, at det blæste 16 procent under gennemsnittet i 2010, mens det i 2011 blæste gennemsnitligt. Desuden var 2011 det første hele kalenderår, hvor havmølleparken Rødsand 2, som blev idriftsat medio 2010, leverede fuld effekt.

Importen af el fra Norge og Sverige steg i 2011, samtidigt med at produktion på de danske centrale kraftvarmeværker faldt. Faldet i produktionen var specielt på de fossile brændsler kul, naturgas og olie.

 

Yderligere information:
Christian Friberg B. Nielsen, Miljøkoordinator, Energinet.dk, 76 22 44 11
Christian Guldager Simonsen, Ingeniør, Energinet.dk, 76 22 45 42

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.