ForskELprojekter bidrager til energi- og klimamål

Energinet.dk’s årlige miljøvurdering af projekter under ForskEl-programmet viser, at de i høj grad bidrager til de nationale energi- og klimamål.

Hovedparten af projekterne, der er støttet af ForskEL-programmet, bidrager til reduktion af -udslippet, og over halvdelen af projekterne gør det muligt at forøge potentialet af mere miljøvenlige elproduktionsteknologier.

Det er blot nogle af de vigtigste konklusioner i den årlige miljøvurdering af projekter støttet under ForskEL-programmet, som Energinet.dk netop har lavet i samarbejder med Dansk Center for Miljøvurdering ved Aalborg Universitet.

Generelt indebærer projekterne en lang række væsentlige bidrag til at fremme en mere miljøvenlig elproduktion og kun meget få væsentlige negative påvirkninger.

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.