TotalFlex skudt i gang

Endnu en brik til fremtidens intelligente elsystem, Smart Grid bliver lagt, efter Energinet.dk’s bestyrelse har godkendt konsortiet TotalFlex.

Visionen er at udvikle et markedsbaseret  system, der udnytter total fleksibilitet fra både energiforbrug og produktion samtidig med at der tages hensyn til balancering og flaskehalse i nettet.
Det arbejde er nu skudt i gang efter Energinet.dk’s bestyrelse har godkendt konsortiet TotalFlex, hvor partnerskaren består af universiteter, virksomheder, fremtidige brugere og netselskaber.

Konsortiet ønsker at identificere attraktive forretningsmodeller, hvor alle aktører i et Smart Grid, bl.a. balanceansvarlig, netselskab, slutkunde, opnår en fordel ved introduktion af det fleksible forbrug.

Præcise beregninger af spændings- og strømprofiler i 400 V nettet tager meget lang tid og er endvidere en dyr post for netselskaberne. Derfor vil det også blive undersøgt, om det er muligt ud fra mere simple modeller at kunne forudsige flaskehalse i distributionsnettet.


Partnerskabet TotalFlex består af universiteter, virksomheder, fremtidige bruger og netselskaber.

Markedsplads demonstreret i testhuse
Projektet afsluttes med en demonstration, hvor den udviklede markedsplads vil blive demonstreret i et antal testhuse. Et såkaldt ”flex-bud” beregnet ud fra både de kommercielle og de tekniske forhold vil blive budt ind på en online markedsplads. Dette skal bl.a. også afdække potentialet af TotalFlex og den nødvendige brugerinvolvering for at opnå den ønskede fleksibilitet.

Genbrug af resultater
Konsortiet starter ikke helt på bar bund, men tager udgangspunkt i det grundlæggende markeds- og teknikkoncept, der blev præsenteret i FENIX. Derudover har mange af partnerne stor viden fra deltagelse i både nationale og internationale projekter, som fx
•         MIRABEL (FP7),
•         Intelligent kontrol af individuelle varmepumper (ForskEL),
•         CEESA (Forsknings- og Innovationsstyrelsen)
•         Homeport (EU's Regionalfond)
Alle sammen projekter der tager udgangspunkt i, at Danmark i fremtiden produ-cerer al sin elektricitet via vindkraft og anden vedvarende energi. Endvidere vil al design af tekniske løsninger tage udgangspunkt i eksisterende standarder, så de også er kompatible på europæisk niveau.

Tværfagligheden er høj
Bredden af partnerskaren indikerer, at innovationsgraden vil blive stor. Alt lige fra universiteter, virksomheder, fremtidige brugere og netselskaber er med. Men ikke mindst har ForskEL-programmet for første gang kunne støtte en partner med økonomisk forskningsbaggrund. En velset viden, der kan bidrage væsentligt til implementeringen af Smart Grid. Undervejs i konsortiet vil der blive uddannet syv Ph.D’er.  

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.