Udbud af ESDH-løsning i 2012

Energinet.dk forventer at sende ESDH-ydelsen i udbud efter sommer med forudgående prækvalificering.

Energinet.dk har i efteråret 2011 evalueret vores anvendelse af vores nuværende ESDH-system set i forhold til vores behov, ændrede arbejdsformer og arbejdsopgaver.

Energinet.dk forventer på baggrund af denne evaluering at sende ESDH-ydelsen i udbud i 2. halvår 2012 med forventet projektgennemførelse i 2013.

Energinet.dk vurderer, at den fremtidige ESDH-løsning skal være i kategorien af collaborative ESDH-løsninger baseret på Microsoft Sharepoint.

Da Energinet.dk er en selvstændig offentlig virksomhed, er vi underlagt krav fra Statens Arkiver, hvorfor det er en forudsætning, at systemet kan godkendes hos Statens Arkiver.

Projektet forventes at omfatte anskaffelse af software og implementering heraf, konvertering af eksisterende data samt integration til udvalgte systemer.

Nærmere information om prækvalifikation og udbud offentliggøres senere på året.

Eventuelle spørgsmål til ovenstående kan sendes til indkob@energinet.dk

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.