Få overblik over dansk energiforskning

De danske energiforskningsprogrammer offentliggør ny fælles projektportal: energiforskning.dk. Portalen giver overblik over energiteknologiske forsknings- og udviklingsaktiviteter.

energiforskning.dk kan du få et let tilgængeligt overblik over de mange energiprojekter, der gennemføres af danske universiteter og virksomheder. Projekterne skal både hjælpe Danmark med at omstille til et grønt og bæredygtigt energisystem og samtidig skabe grundlag for grøn vækst og beskæftigelse. 

Den nye portal viser, hvilke projekter, der er sat i gang, og du kan finde resultater af afsluttede projekter. Du kan se hvilke virksomheder og universiteter, der gennemfører projekterne, og hvad de går ud på. Med andre ord: du kan se hvad den milliard, der hvert år bevilges til energiteknologiske forsknings- og udviklingsprojekter går til. 

Portalen er et samarbejde
Portalen er bygget således, at det er let at få overblik over projekter inden for specifikke områder f.eks. solenergi eller brint og brændselsceller. Man kan se, hvad de forskellige programmer har givet og hvilke projekter, der er bevilget i bestemte år eller til bestemte virksomheder. Informationen er organiseret i lag fra korte introduktionstekster til mere uddybende beskrivelser og links til yderligere information. Portalen kan derfor både anvendes af almindeligt nysgerrige og af professionelle på området.

Portalen er et samarbejde mellem Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram, EUDP, Det Strategiske Forskningsråd, Energinet.dk, Dansk Energi og Højteknologifonden. Hvert år bevilger disse programmer op til en milliard kr. til forskning og udvikling indenfor energiteknologi. DTU bistår med opdateringen.

Samtidig med offentliggørelsen af energiforskning.dk, offentliggør EUDP en portal for EUDP-støttede projekter på energiteknologi.dk.
Portalerne er offentliggjort i en foreløbig udgave, der vil blive løbende opdateret.

Yderligere oplysninger:
Bodil Harder, EUDP, 33926797, bha@ens.dk, Niels Ejnar Jensen, Energinet, neh@energinet.dk, Kirsten Klüver, DSF, kkv@fi.dk, Thomas Bjerre, Højteknologifonden, tb@hoejteknologifonden.dk, Helle Kristiansen, Dansk Energi, hk@danskenergi.dk. Evt. fejl og mangler på portalerne bedes meldt til Line Nissen på lrni@dtic.dtu.dk.

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.