Energinet.dk forbereder to nye havmølleparker

Klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard har pålagt Energinet.dk at etablere de anlæg, som skal forbinde to nye havmølleparker med elnettet på land, nemlig parkerne Horns Rev 3 i Nordsøen og Kriegers Flak i Østersøen.

Desuden skal Energinet.dk gennemføre forskellige former for forundersøgelser, som er nødvendige forud for etablering af havmøllerne. Det drejer sig bl.a. om undersøgelser af, hvordan møllerne kan påvirke havpattedyr, fugleliv og sejlads. Energinet.dk vil også undersøge havbunden i området. Disse undersøgelser vil sammen med VVM-redegørelsen sikre, at de selskaber, som byder på koncessionen, kender risici og vilkår.  

De to havmølleparker er en del af energiforliget, som i marts blev indgået mellem alle Folketingets partier bortset fra Liberal Alliance. Begge havmølleparker vil blive udbudt i perioden 2013-2015, og idriftsættes i 2017-2020. Havmølleparken på Horns Rev vil blive sat i drift som den første af de to parker. 

Horns Rev 3
Til havmølleparken Horns Rev 3, som bliver på 400 MW, etablerer Energinet.dk et klassisk ilandføringsanlæg – det vil sige en offshore transformerplatform, som havmøllerne tilsluttes, et søkabel til land og et landkabel til nærmeste transformerstation på land. Nettilslutningen i forbindelse med Horns Rev 3 skal stå klar den 31. december 2016. 

Kriegers Flak
Havmøllerparken på Kriegers Flak, som bliver på 600 MW, forventes forbundet med elnettet på en ny måde. Her er planen i samarbejde med det nordtyske transmissionsselskab 50Hertz Transmission at etablere et havbaseret elnet, som både kan anvendes til at føre havmølleproduktionen i land og til udveksling af el mellem Danmark og Tyskland. Pålæg for endelig idriftsættelse forventer Energinet.dk at modtage ultimo 2012.

Læs mere om det havbaserede elnet her.

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.